IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
29 August 2017

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

  1. Du är ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats.
  2. Du kan aldrig delegera bort ditt arbetsgivaransvar, men du kan delegera arbetsmiljöuppgifter till dina medarbetare.
  3. Du måste informera om arbetsmiljön. Det innebär att du måste informera om de risker som finns med arbetet och hur medarbetarna kan undvika att skada sig. Du måste regelbundet undersöka arbetsförhållandena och avgöra vilka risker som finns.
  4. Chefer och medarbetare ska ha nödvändig utbildning och kompetens i arbetsmiljö.
  5. Forskning visar att bra arbetsmiljöarbete gör att:
  • Risker upptäcks tidigt
  • Arbetsförhållanden blir goda och hållbara
  • Trivsel och engagemang ökar
  • Hälsan förbättras på arbetsplatsen
  • Arbetsplatsen blir mer attraktiv för potentiella medarbetare

Den sjätte punkten du måste känna till vad som står i Arbetsmiljölagen (AML), som är den viktigaste lagen inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljölagen – förbättrar villkoren på arbetsplatser

Lagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft 1 juli 1978. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att det är en sorts superlag som står över andra förordningar och föreskrifter som finns inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljölagen anger riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en bra arbetsmiljö.

I AML står bland annat att den anställde ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och aktivt vara med och bestämma om förändringar som har med arbetet att göra. Man ska ha möjlighet att få variation i arbetet och ha möjlighet att fika och ta en paus för att kunna vara social med jobbarkompisarna. Dessutom är det viktigt att den som jobbar får lära sig klara sig själv i sitt arbete och får möjlighet att ta ansvar.

Den som är anställd har också ett ansvar. Arbetstagarna ska vara med i arbetsmiljöarbetet och påtala brister i arbetsmiljön. Det är viktigt att arbetstagaren känner till och följer de föreskrifter
som finns på arbetsplatsen. Om det krävs måste den anställda använda skyddsutrusning
och skyddsanordningar för att skydda sig mot olyckor eller sjukdomar.

Till arbetstagare räknas även elever från och med förskola, studerande på gymnasier och universitet.

/Svanhild Tvervik

Svanhild Tvervik är konsult i arbetsmiljö och riskhantering med 20 års erfarenhet av att skapa tryggare och säkrare arbetsmiljö och förhindra olycksfall, psykisk och fysisk ohälsa och minska de risker dina arbetstagare kan utsättas för. Genom sitt företag Tvervik Consulting AB erbjuder hon analyser, utbildningar och andra tjänster som skapar en bättre arbetsmiljö. Läs mer om Tvervik Consulting på www.tvervik.se

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer