IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Bli medlem i Paper Province

Paper Province övergripande mål är att skapa tillväxt i regionen och göra så mycket nytta som möjligt för våra medlemsföretag. Det gör vi genom insatser som stärker samverkan, hjälper medlemmar med projektutveckling, marknadsföring, omvärldsbevakning och kompetensförsörjning. Effekten är att medlemsföretagens verksamheter utvecklas, synergieffekter skapas och vår regionala bransch synliggörs mer för makthavare och samhället i stort.

Medlem i Paper Province130 MILJONER TILL REGIONAL BIOEKONOMI

2013 bidrog vi till att dra in 65 miljoner kronor till Värmland under de kommande tio åren. Tillsammans med regionala medel ger det totalt cirka 130 miljoner som ska användas för att främja innovation inom skogsbaserad bioekonomi i vår region.

Genom att vara medlem i Paper Province ingår du i ett sammanhang som har positiv inverkan på ditt företags utveckling och lönsamhet. En undersökning visar exempelvis att medlemsföretagen har betydligt högre tillväxt än andra företag i regionen. Medan länet hade en tillväxt på 3% mellan 2007 – 2011, så hade klusterföretagen en tillväxt på 30% under samma period. En tillväxt som säkerligen har sin grund i alla de goda samarbeten och affärsrelationer som odlas mellan medlemsföretagen. Och ju fler företag vi blir desto större tyngd får vi i dialoger med statliga och regionala aktörer. Starka kluster är också de som har störst chans att vinna projektansökningar.

INTERNATIONALISERING

Vi hjälper våra medlemmar att hitta internationella affärskontakter. I fjol åkte till exempel ett av våra medlemsföretag med oss till ett match-making-event i Japan, där de knöt värdefulla kontakter och gjorde affärer.

MÖTESPLATSER

En uppskattad del av vår verksamhet är våra mötesplatser för medlemmar. Möten, seminarier, mässor och workshops där du har möjlighet att knyta nya affärskontakter och diskutera branschfrågor. Återkommande evenemang är ex klusterluncher – alltid med aktuella föredragshållare, vällagad mat och gott om tid att samtala med branschkollegor. Dessutom större arrangemang som ex Papermakers Night 2 ggr/år, Miljö- & Energimötet För Skogsindustrin och regelbundna energiträffar.

INNOVATIONS & UTVECKLINGSARBETE

Behöver du hjälp eller stöd med innovations- och utvecklingsarbete så kan du komma till oss. Vi kan hjälpa dig hitta finansiering, kompetens, utlysningar, skriva ansökningar och bygga konsortier. Med sakkunskap kan vi stödja dig i innovationsarbetet. Vi arrangerar seminarier och workshops för att hjälpa innovatörer att utveckla sina idéer. Dessutom kan vi hjälpa dig komma i kontakt med experter inom ett visst område. Ett flertal företag har exempelvis utnyttjat vårt erbjudande att låna en professor under en dag, för att få hjälp med problemlösning i sin verksamhet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Utan kompetent personal har vår bransch ingen framtid. Därför arbetar vi i nära samarbete med skolor och universitet för att se till att dagens utbildningar matchar branschens framtida behov.

Vi informerar ungdomar och studenter vilka yrkesvägar som finns och arrangerar studentresor med studiebesök för att väcka intresse för branschen.

KOMMUNIKATION & PR

Som medlem får du också en egen sida på vår webbplats, som under 2013 besöktes 45.727 gånger av 28.115 unika besökare. Här har du möjlighet att publicera platsannonser och pressreleaser så att du når ut till en bredare publik. Vi har också andra kommunikationskanaler som vi kan nyttja för att sprida information om dig och dina produkter eller tjänster. Exempelvis vårt newsroom på MyNewsdesk, som når hela Sveriges journalistkår, såväl som en stor del av den internationella journalistkåren. Nyligen hjälpte vi exempelvis ett medlemsföretag att skriva och publicera en pressrelease som genererade artiklar i lokaltidningar såväl som branschtidningar i Sverige och utomlands. Vi blandar oss också i den offentliga debatten med hjälp av debattartiklar och lobbying, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för hela branschen.

Ansök om medlemskap här…

MEDLEMSPRISER:


 • 1 anställda – 1000 kr
 • 2-3 anställda – 3000 kr
 • 4-10 anställda – 6.500 kr
 • 26-50 anställda – 18.000 kr
 • 51-100 anställda – 30.000 kr
 • 101-400 anställda – 40.000 kr
 • 401-600 anställda – 50.000 kr
 • >601 anställda – 60.000 kr

MEDLEMSFÖRMÅNER


I tillägg till det tjänsteutbud som medlemmar i Paper Province har tillgång till, har du även möjlighet att utnyttja ett antal rabatter som vi har förhandlat fram:

 • 10% rabatt på övernattningar på alla Nordic Choice Hotell i Norge, Sverige, Danmark och Baltikum. Dessutom 5% rabatt på konferenslokaler och dagspaket i konferens. Ange bokningskod: 16782472 och Boka här…
 • Förmånliga rabatter på Elite Hotels i Karlstad och Sverige.
 • Förmånliga rabatter på logi och mötespaket på Scandics alla hotell i Sverige.