IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
2 December 2015

Dags för en nationell handlingsplan för bioekonomi

I dag gästar Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Värmland. Besöket är en del av arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Samtidigt pågår klimatmötet i Paris. Hur skogen används och kommer att användas har avgörande betydelse för Sveriges tillväxt och de globala miljömålen. Skogen har enorm potential ur många perspektiv och bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Arbetet med skogsprogrammet är viktigt och behöver få ta tid. Samtidigt tror vi det går att arbeta parallellt med en nationell handlingsplan för bioekonomi för att stimulera entreprenörskap och innovation.

Historiskt har skogsindustrin i Sverige och Norden haft en avgörande roll för utvecklingen i branschen globalt. Nu står vi inför nya utmaningar. Innovationer som leder till en biobaserad samhällsekonomi är absolut nödvändiga för att möta klimathotet och bryta oljeberoendet. Ännu en gång kan det nordiska kunnandet och erfarenheterna bidra till att branschen tar ett tekniksprång och hitta helt nya vägar för att förädla skogen.

Paper Province jobbar sedan två år med att stimulera nytänkandet inom skogsindustrin. Via programmet Vinnväxt och innovationsmyndigheten Vinnova kan Paper Province lägga resurser på att utveckla lösningar inom skogsbaserad bioekonomi under totalt tio år. Vi har stor kunskap och erfarenhet spridd bland tusentals värmlänningar som på olika sätt jobbar i branschen. Som exempel på nya innovationer inom bioekonomi i Värmland kan nämnas: foodpad från Cellcomb som radikalt minskar matsvinn, världens – oss veterligen – helt fossilfria barriärer från UMV Coating System, biojetfuel på Karlstad Airport och en världsunik flispress från Copolia som kan spara stora mängder energi i världens pelletsfabriker.

Redan för tre år sedan formulerade EU en strategi för bioekonomi, ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”. Den stora EU-satsning på forskning, Horizon 2020 – Fast Track to Innovation, inkluderar självklart bioekonomi. Grön tillväxt är också ett av Nordiska ministerrådets prioriterade områden. De stora skogsbolagen samarbetar med universitet och forskningsinstitut över hela världen. Frågan är verkligen adresserad, men vi tycker också att det är viktigt att se vad vi kan göra lokalt och regionalt för att bidra till den globala utvecklingen.

I vår del av Sverige har vi en flerhundraårig tradition av innovationer kopplat till skogen. Här finns en fjärdedel av landets pappers- och massabruk och många mindre företag med stor kunskap och innovationskraft. I Region Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering har bioekonomi rankats högst och inom Paper Province arbetar vi målinriktat med att skapa en storskalig demonstrationsarena för bioekonomi. Vi är också i startgroparna med att etablera en inkubator för skogsbaserad bioinnovation.

Det finns med andra ord både erfarenhet, kunskap och engagemang om hur Sverige kan bidra både regionalt och internationellt till nytänkande inom skogsbaserad bioekonomi. Vi är gärna med och bidrar på alla sätt som landsbygdsministern kan ha nytta av i sitt viktiga arbeta att ta vara på landsbygdens innovationskraft.

Anser Tomas Riste Regionstyrelsens ordförande och Maria Hollander Vd Paper Province

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer