IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
18 April 2017

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Nya behov när ägarstrukturen i skogen förändras

Inom skogssektorn har arbetet med framförallt genusperspektiv på affärsutveckling varit uppenbart viktigt med tanke på att ägarstrukturen i skogen är dramatiskt förändrad. Skogen ägs idag av betydligt fler kvinnor än tidigare. Kvinnornas andel närmar sig nu 40 procent. Fler kvinnor, men också män är idag urbana skogsägare, med helt nya behov som kräver nya affärsmodeller. Men det faktum att allt fler kvinnor äger skog betyder inte att branschen har lyckats bryta mansdominansen bland dem som arbetar inom skogen. Där går utvecklingen långsamt och rekryteringen av nya medarbetare följer oftast gamla och välbekanta mönster. 

Just detta ser vi som en av skogssektorns största utmaningar; att bryta det könsstereotypa urvalet och istället våga tänka nytt och annorlunda, när företagen rekryterar inför framtiden. En annan stor utmaning är hur branschen genom den snabba digitaliseringen behöver utveckla helt nya och digitala verktyg, inte minst för att kommunicera med och nå nya målgrupper. För att kunna göra bra affärer i en digital miljö behöver fler inkluderas. Kvinnorna som arbetar med och äger skog har en självklar plats i den utvecklingen!

Genus- och mångfaldsperspektiv på affärsutvecklingen

I våra forsknings- och utvecklingsprojekt har företagen ökat sin lönsamhet genom ett ledningsstyrt förändringsarbete med ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv på sin affärsutveckling. Resultaten vi kan se är bland annat att företagen utvecklat sin innovationsförmåga och hittat helt nya marknader och kundgrupper. Utgångspunkten i arbetet har varit den egna företagskulturen.

Vår bild är att företag lägger huvuddelen av sin kraft och energi på att arbeta fram mål, strategier och affärsplaner – dvs. det som ska styra verksamheten. I jämförelse med den tid som företagsledningar lägger på sitt strategiarbete, är tiden de lägger på det som driver verksamheten dvs. kulturen, i det närmaste obefintlig. Ett känt citat från managementgurun Peter Drucker “culture eats strategy for breakfast” refereras ofta insiktsfullt men omsätts mycket sällan i praktiken.

Ett kulturarbete, med affärsnyttan i fokus, skapar förutsättningar för en inkluderande kultur som enligt vår forskning ökar lönsamheten. Inte så konstigt med tanke på att det är människor som gör affärer! Med ett genus- och mångfaldsperspektiv i kulturarbetet för affärsutveckling, ökar förutsättningarna för att upptäcka nya marknader, förbättra bemötandet mot kunden och skapa nya innovativa lösningar för att möta kundernas behov. Och inte minst viktigt; ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete ger organisationen PR och mycket goodwill!

Kulturen är växtnäringen

Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna, hävdar bestämt att kulturen är själva växtnäringen i allt strategiskt arbete. Företaget har som ett resultat av sitt målmedvetna jämställdhetsarbete breddat sin kundbas genom en ny genusmedveten affärsmodell, gått från förlust till vinst och vunnit utmärkelsen Svenska jämställdhetspriset för sitt nyskapande förändringsarbete.

Samma goda resultat kan vi se inom verkstadsindustrin, där ett kulturarbete med ett integrerat genusperspektiv visat sig mycket lönsamt. När skogsteknikföretaget Indexator arbetade fram en mer inkluderande företagskultur förbättrades produktiviteten, och kompetensförsörjningen säkrades genom att fler kvinnor anställdes. Ytterligare ett exempel är Danske Bank där samtliga chefer och medarbetare inkluderats i affärsutvecklingen. Något som bland annat resulterat i innovativa värdeskapande produkter, och tjänster för bankens kunder. Samtidigt har man säkrat bankens kompetensförsörjning genom att cheferna arbetar för att säkerställa att alla medarbetare får utveckling och kan göra karriär på lika villkor.

Det vi kan konstatera är att företag, i alla branscher, har mycket att vinna på att arbeta med kulturen med ett tydlig genus- och mångfaldsperspektiv – och att det lönar sig!

Christina Franzén, Marita Svensson, Pär Lärkeryd 
Grundare till GoGenius

…som också vill tipsa om Boken, Det lönar sig som finns att ladda ner på www.gogenius.se och pod och film från Ledarna där Christina Franzén och Pär Lärkeryd utvecklar betydelsen av affärsutveckling med ett genusperspektiv.

Pod https://www.ledarna.se/play/?i=8976 Film https://www.ledarna.se/play/?i=11959

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer