IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
  • image-slider
13 January 2015

Dispens från artskyddsförordningen under bedömning av mark- och miljööverdomstolen – ett avgörande som tyvärr inte medför ett klarare rättsläge

Skydd för särskilt utsatta djur och växtarter infördes i svensk lagstiftning genom medlemskapet i EU. Dessa regler finns i den s.k. artskyddsförordningen (2007:845) och innehåller regler om hur djur och växter som omfattas av reglerna ska få hanteras m.m. Bakgrunden till dessa regler är den s.k. CITES förordningen som är en internationellt framtagen konvention till skydd för djur och växter. För svensk del är det som är mest intressant de svenska arter som omfattas och som man om man ska bedriva en verksamhet kan behöva dispens för att få påverka. Detta är oftast problematiskt och kan föranleda att dispens måste sökas i ett projekt.

Frågan om dispens från artskyddsförordningen har strax innan jul åter behandlats av Mark- och miljööverdomstolen i avgörandet M 4937-14. Det aktuella bolaget ville uppföra sju vindkraftverk på Gotland men behövde dispens från artskyddsförordningen då ett havsörnspar fanns nära de planerade verken. Bolaget menade dock att artskyddsförordningen inte var tillämplig på det aktuella fallet. Vidare menade bolaget att de inte skulle avsiktligt döda djuren, vilket uttryckligen anges i 4 § i aktuell förordning som en grundförutsättning. Av denna anledning ansåg bolaget att ett s.k. förhandsavgörande borde inhämtas från EU-domstolen om hur man ska tolka begreppet avsiktligt i förordningen.

“Artskyddsfrågan ska sammanfalla med bedömningen av om verksamheten är lokaliserad till en lämplig plats.”

Mark- och miljööverdomstolen anger dock i sin dom att något skäl för förhandsavgörande inte finns. Detta då EU-domstolen tidigare klargjort vad som avses med begreppet vad gäller andra djurarter än fåglar. Domstolen anför därför att man mot bakgrund av dessa domar kan klargöra att uppföra en vindkraftpark inte betyder att man avser att döda fridlysta djur eller ens att man är likgiltig inför en sådan följd. Dispens behövs sålunda inte av denna anledning. Istället menar domstolen att artskyddsfrågan ska sammanfalla med bedömningen av om verksamheten är lokaliserad till en lämplig plats. Denna bedömning görs alltså när domstolen ska avgöra om den aktuella verksamheten är tillåtlig eller inte.

Mark- och miljööverdomstolen ryggar således lite för att i sin dom ge sig in i själva grundfrågan om dispens ska meddelas eller inte och vad som mer konkret gäller för dispenser. Istället hänvisar man till att frågan i sig har en bättre plats i prövningen av tillåtligheten av verksamheten som sådan. Detta medför att avgörandet är svårbedömt vad det faktiskt betyder för rättsläget. Ett klargörande i frågan hade behövts men så valde nu alltså domstolen inte att göra.

Viktor Falkenström
Hamilton Advokatbyrå Karlstad

Viktor FalkenströmViktor Falkenström är advokat med inriktning på allmän affärsjuridik, brottmål, fastighetsrätt och miljörätt på Paper Province medlemsföretag Hamilton Advokatbyrå.

Du når Viktor på 054-21 25 35 eller via mail.

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer