IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Hide
back
Back to event
  • image-slider
2015-11-26 -

Välkommen på seminarium om algodling

Algodlingen vid Bäckhammars bruk har nu varit igång i tre år och det är dags att summera erfarenheterna. Därför arrangerar vi, tillsammans med övriga aktörer, en seminariedag den 26 november. Förutom rapporter från odlingen i Bäckhammar kommer inbjudna talare att berätta om sina egna odlingar och projekt.

Vill du veta mer om algodling och kanske lite mer specifikt om den som ligger vid Nordic Paper i Bäckhammar? I så fall är detta ett seminarium du inte får missa. Under dagen kommer en presentation av Bäckhammars algbruk att ges. På plats finns även andra algodlare för att berätta om sina kunskaper och erfarenheter.

PROGRAM

08:30 Registration at Karlstad CCC
08:45 Welcome
09:00 Presentation of four degree projects, Karin Granström, Karlstad University
Anaerobic digestion of microalgae
Temperature control using solar reflection and heat exchange to allow the growing of algae
The feasibility of using algae as a co-substrate for biogas production
Systemanalys av närsalter för odling av microalger
09:30 Microalgae research at Chalmers, Eva Albers
Presentation of degree project: Improved utilization of waste resources from the pulp and paper mill Nordic Paper Bäckhammar and isolation of local freshwater microalgae species.
10:00 Cultivation of freshwater microalgae in wastewater from a Swedish pulp and paper mill
Ingrid Appelberg Mawdsley presents her degree project.
10:15 Coffee break
10:30 Life cycle assessment of algae biomass and algae biofuel production,
Gulnara Shavalieva presents her thesis.
10:45 Energy Efficient Bio oils from Microalgae, Niklas Strömberg, SP
11:05 Biomass and bionergy from algae, CO2 and wastewater, Francesco Gentili, SLU
11:25 Lars Jørgensen, AgroTech, Denmark
11:45 BioA –project, Tarja Stenmark, JAMK University of Applied Sciences, Finland
12:00 Lunch
13.10 A new commercial omega-3 source – based on micro algae, Trond Mork Pedersen, Innovation Director at Alltech Norway AS
13:30 Simris Alg, sustainable omega-3 from algae, Fredrika Gullfot, Simris Alg
13:50 Algoland: Algal solutions for a sustainable future, Chatrine Legrand, Linnaeus University
14:10 Pioneers and Market Leaders of the Natural Astaxanthin Industry, Mahmoud Farag, AstaReal
14:30 Coffee break
14:45 Municipal waste water treatment with microalgae, Tony Fagerberg, Trelleborgs kommun
15:05 Biorefinery approach from surface- and energy efficient cultivation of diatoms,
Sofie Allert, Swedish Algae Factory
15:25 Growing microalgaes in seawater, Karl-Johan Smedman, Ostrea Aquaculture
15:45 What to do with the algae biomass after extracting bio-oil,
Karin Granström, Karlstad University
16:05 Energy and cost-efficient algae cultivation systems adapted for Nordic climate,
Hugo Wikström, Algkraft

Arrangörer: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar, Nynas, Karlstads universitet, Energikontor Värmland, Head Engineering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts, Chalmers Tekniska Högskola, Simris Alg, Lantmännen Energi, Kristinehamns kommun och Cementa.
Finansiärer: Vinnova, Region Värmland och Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

KORT OM DAGENS TALARE

Sofie Allert webb

Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory. Sofie är en entreprenörs- och affärsutvecklingsintresserad biotekniker som startade företaget Swedish Algae Factory år 2014 tillsammans med forskaren Angela Wulff. Fokus ligger på att odla kiselalger året runt i svenska förhållanden samt skapandet av en ekonomisk hållbar affärsmodell kring kiselalger.

KarinGranstrom1

Karin Granström, Docent, Karlstads universitet
Karins forskning handlar om hur man kan framställa högkvalitativt förädlat biobränsle som pellets eller biogas från skogsindustriella restprodukter på ett miljövänligt sätt. De processer som studeras är torkning, pelletering och rötning.

 

Mahmoud Farag

Mahmoud Farag MSc, AstaReal AB
Farag har lång erfarenhet inom mikroalgsindustrin, med särskild kompetens inom naturlig astaxanthin. Mr Farag har en bakgrund inom kemi och biologi och en magisterexamen i biologi från Uppsala Universitet.

 

Eva Albers

Eva Albers, docent, Chalmers
Eva är docent inom Industriell bioteknik, Inst. Biologi och bioteknik, på Chalmers tekniska högskola.

 

 

Tarja Stenman

Tarja Stenman, Project Manager Institute of Bioeconomy, JAMK University of Applied Sciences

 

 

Francesco GentiliFrancesco Gentili, SLU
Forskare vid Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

 

 

Chatrine LegrandChatrine Legrand, Professor i marin ekologi
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

 

 

Fredrika Gullfot webbFredrika Gullfot, Simris Alg
Fredrika arbetar som CEO på Simris Alg som är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger.

 

 

Niklas StrömbergNiklas Strömberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Niklas arbetar med algodlingen i Bäckhammar och är forskare på SP.

 

 

Gulnara

Gulnara Shavalieva
Skrev sin uppsats Life cycle assessment of algae biomass and algae biofuel production genom SP. Hon tog sin examen från Erasmus Mundus Master’s programe med inriktning industriell ekonomi och har en examen som kemiingenjör med inriktning på olja och teknologi. Hon har studerat på Chalmers och i Österrike på University of Graz.

Ingrid Appelberg

Ingrid Appelberg Mawdsley, IVL
Utförde sitt examensarbete på SP via Chalmers våren 2013. Arbetar nu på IVL Svenska Miljöinstitutet med luftfrågor.

 

 

TonyTony Fagerberg, Marinbiolog, Trelleborgs kommun
Tony har doktorerat på näringsupptag hos mikroalger och arbetat med utformning av bioreaktorer för mikroalger. På Trelleborgs kommun har Tony drivit flera innovationsprojekt där odling av mikroalger på avloppsvatten har utvärderats.

 

HugoHugo Wikström, Algkraft
Hugo driver ett projekt för att utveckla kostnads- och energi- effektiva odlingssystem för alger.

 

 

Lars Jørgensen, Innovation Consultant, ArgoTech
ArgoTech är en av Danmarks nio teknologiavancerade service instituts och det enda inom algodling. Lars ansvarar  för mikroalgverksamheten vid AgroTech och projektledare för R&D-projekt som rör optimerad produktion av mikroalger i monokulturer .

 

Karl-Johan Smedman

Karl-Johan Smedman, vd at Ostrea Aquaculture
The value of microalgae

 

 

TrondTrond Mork Pedersen, Innovation director, Alltech Norway AS
Trond is a graduate from the University of Life Sciences at Aas. He has been involved in research and development, sales and marketing of fishmeal and fish oil for many years. He has also long experience as a fish farmer. The last three years before joining Alltech Norway he headed a business unit in the largest research institute for applied research in Norway – Nofima.

 

 

 

ANMÄLAN

DATUM: 26 november
TID: 8.45-17.00 (inregistrering 8.30)
PLATS: Karlstad CCC, Lokal: Lars, plan 5
FÖR MER INFORMATION: Kontakta Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province. +46 (0) 703-42 79 41, m.persson@paperprovince.com

 

PRESENTATION AV STUDIER

Fyra studenter från Karlstads universitet och tre från Chalmers har skrivit innovativa examensarbeten med koppling till algodlingen i Bäckhammar. De har bland annat studerat om det går att använda brukets bioslam som näringskälla för att odla alger, gjort en systemanalys av närsalter för odling av mikroalger samt rötat alger för att undersöka biogaspotentialen. Resultaten ges under seminariet.

– Larsson, Amanda (2014). Anaerob rötning av mikroalger. En studie av metanutbytet vid rötning av mikroalger med och utan förbehandling.
– Arkelius, Lisa (2013) The feasibility of using algae as a co-substrate for biogas production: Labpratory experiments of the co-digestion of algae and biosludge
– Schollin, Matilda (2014). Temperaturreglering med hjälp av solreflektering och värmeväxling för att möjliggöra odling av alger.
– Jonasson, Sara (2014). Systemanalys av närsalter för odling av mikroalger i en pilotanläggning vid Nordic Paper Bäckhammar.
– Svensson, Mikael. (2014). Improved utilization of waste resources from the pulp and paper mill Nordic Paper Bäckhammar and isolation of local freshwater microalgae species. Masteruppsats, Chalmers Universitet.
– Appelberg, Ingrid (2014) Cultivation of freshwater microalgae in wastewater from a Swedish pulp and paper mill
– Gulnara Shavalieva Chalmers. Life cycle assessment of algae biomass and algae biofuel production.

 

 

More events