IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg

KARLSTADSTUDENTER PÅ ENERGILAGRINGSMÄSSA I DÜSSELDORF

18 March 2015

Energilager är framtiden

Vindkraft är toppen, förutsatt att det blåser. Om vi i framtiden ska kunna förlita oss mer på fluktuerande energislag som vind och sol, så måste vi utveckla effektivare sätt att lagra energin. Detta har de flesta stora aktörer och forskare inom energi förstått, så de fokuserar på att utveckla nya typer av elektriska energilager med förmåga att lagra energi i någon form för att sedan omvandla till elektricitet igen när ett behov finns. Pumpad vattenkraft är den mest använda tekniken för storskalig lagring idag. Andra typer av energilager är batterier, svänghjul, termisk energilagring etc. I vårt examensarbete utreder vi om tryckluft kan vara ytterligare ett alternativ, men mer om det längre ner.

ENERGY STORAGE EUROPE

För att få en inblick i hur framtidens energilager kan komma att se ut åkte vi förra veckan till ”Energy Storage Europe” – en mässa och konferens i Düsseldorf, där aktörer från hela världen träffas för att nätverka och dela med sig av sina kunskaper. Det är inte alla Exjobb-studenter som får åka till ett annat land och träffa de främsta inom just det ämnet man skriver om, men tack vare stöd från Paper Province kunde vi ta oss iväg.

“man kan utnyttja energilager tillsammans men elektrolys för att effektivisera rening av processvatten”

INTRESSANT FÖR PAPPERSINDUSTRIN

Under mässan träffade vi ledande företag inom branschen såsom E.ON, Siemens, Parker, och olika forskningsinstitut världen över. Konferensen bjöd på inspirerande professorer och doktorer som tog upp helt nya tekniker för att lagra energi. Vi fastnade speciellt för en föreläsare, kanske var det för att han var den enda som drog några skämt, men tekniken han berättade om var väldigt spännande. I Danmark har man byggt ett väldigt stort termiskt energilager. Det är en 75 000 m3 stor bassäng som värms upp av solfångare. En annan intressant studie var hur man kan utnyttja energilager tillsammans men elektrolys för att effektivisera rening av processvatten. Där elektrolysens biprodukter H2 och 02 kan öka metanproduktionen och minska energikonsumtionen vid rening. En teknik som definitivt skulle kunna vara intressant för pappersindustrin. Så här efter mässan känner vi att energilager är framtiden. Det ligger på gränsen till att verkligen ta fart och utvecklas både tekniskt och konkurrensmässigt.

TRYCKLUFT SOM ENERGILAGER

Det pratades också mycket om tryckluft som energilager vilket är precis vad vårt exjobb handlar om. Vi utreder en idé vi har kring en ny systemlösning för att använda komprimerad luft som energilager. 90% av tillverkningsindustrin i Sverige använder sig av tryckluft och vi ser möjligheten att den här tryckluften kan skapas utan el. Vår idé går ut på att förnybar energi lagars som tryckluft, exempelvis när det blåser, för att sedan användas som tryckluft vid behov.

PRESENTATION FÖR ENERGIMINISTERN

Mars månad är en fullspäckad månad för oss. Med massor av nya intryck och information från Energy Storage Europe känner vi oss väl förberedda att presentera vår idé för Energiministern, Ibrahim Baylan, den 18 mars. Sedan bär det av till USA där vi ska besöka fler aktörer.

BAKOM TANGENTERNA:

Helena Nydahl & Annica Marmolin

OM SKRIBENTERNA

Civilingenjörsstudenterna Helena Nydahl & Annica Marmolin

Helena Nydahl och Annica Marmolin studerar till civilingenjörer vid Karlstads universitet. Förra året tilldelades de ett stipendium på 100.000 kronor från Ljungbergsfondens Teknikerjakten, för att bygga en pilotanläggning för att testa sin idé att lagra energi med hjälp av tryckluft.

Helena Nydahl
Helena.nydahl@gmail.com
0703 72 12 21

Annica Marmolin
Marmolin.annica@gmail.com
0703 76 80 19

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer