IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2018-03-21 - 2018-03-22

Bioekonomiriksdagen 2018 – Hur förverkligar vi bioekonomin?

I mars 2017 hölls den första bioekonomiriksdagen någonsin. Nu är det dags igen, i Karlstad 21-22 mars. Ta chansen att påverka politiken redan i början av valåret, genom att delta.

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

Årets bioekonomiriksdag en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Alla talare är ännu inte spikade, så håll uppkik efter uppdateringar och program. Vi publicerar inom kort.

Klara talare

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

SVEN-ERIK BUCHT
Landsbygdsminister.

Nina Ekelund

NINA EKELUND
Generalsekreterare Hagainitiativet

Fredrick Federley

FREDRICK FEDERLEY
Europaparlamentariker (c).

Lena Ek, ordf Södra

LENA EK
Ordf. Södra

Carina Håkansson vd Skogsindustrierna

CARINA HÅKANSSON
vd Skogsindustrierna

Mattias Goldman Vd tankesmedjan Fores

MATTIAS GOLDMANN
Vd tankesmedjan Fores

Per Lyrvall Sverigechef StoraEnso

PER LYRVALL
Sverigechef Stora Enso

Stina Höök Regionsråd, Region Värmland

STINA HÖÖK
Regionråd, Region Värmland

BOO RUNDQVIST
Projektledare Uddeholms AB

MAGNUS LESTELIUS
Professor Karlstads universitet

STAFFAN LAESTADIUS
Professor Emeritus KTH

MIA BERNHARDSEN
Tf vd Teknikcollege riksorganisation

Fredrik Rosén, Vice President RISE

FREDRIK ROSÉN
Vice President, RISE

Armina Eminan

ARMINA ETMINAN
Utbildningsansvarig
Make Equal

MAGNUS MATISONS
Projektledare bioekonomi,
Biofuel Region

Rickard Hammarberg

RICKARD HAMMARBERG
Consultant, Economist WSP

Tomas Nord

TOMAS NORD
Projektledare Bioinnovation

MARTIN KIHLMAN

MARTIN KIHLMAN
Process engineer, Pöyry

MARIA HOLLANDER

MARIA HOLLANDER
vd Paper Province

EIRIK BØE
Statssekreterare Akershus Vänster

ERIK LAGETHON
Rådgivare Oppland fylkeskommune

BJÖRN OLAV AARØ STRANDLI
marknadsrådgivare Svanemerket

ANITA SJÖLANDER
Fabrikschef BillerudKorsnäs Gruvön

PÄR LARSSON
Platschef Stora Enso Gruvöns Sågverk

MARIA FISKERUD

MARIA FISKERUD
Projektledare RISE

MAGNUS REHN
Business coach Sting

ANDERS GUSTAFSON
Platschef Rottneros Bruk

GISLE ANDERSEN
Co-founder Visavi

TOMAS RISTE
Regionråd Region Värmland

CARL ROMLIN
Drinor

MARIA WETTERSTRAND
vd Miltton Purpouse

MORTEN KRISTIANSEN
koncernchef Moelven Industrier ASA

BJÖRN JOHANSSON
Moelven Skog

UTSTÄLLARE

Bioekonomiskt nätverk
Bio4Energy
Bioshare

Ecostrate
Karlstads universitet
Lantbrukarnas riksförbund
RISE LignoDemo
RISE Research Institutes of Sweden
Skogsindustrierna
The Bioeconomy Region
The Wood Region – Torsby kommun
TRÄ
Visavi

Wood Tube Sweden AB
MoRe Reesearch
Paper Province

Program

Onsdag 21 mars

9.00 Registrering och fika

10.00 Välkommen

 • Invigningstal Stina Höök
 • Välkommen Maria Hollander och Mattias Goldmann

10.25 Utblick

I detta första block tar vi temperaturen på bioekonomin världen runt. Vi ställer oss frågan varför ska vi satsa på bioekonomi och kan denna ekonomi ersätta vår fossila ekonomi på allvar? Vilka effekter kan detta få för samhällsekonomin och hållbar utveckling? Biomassa kan användas till att ersätta i stort sett alla fossila produkter och lite till, men hur ser fördelningen ut i världen och kan detta skapa nya konflikter om råvara?

 • ”Svensk bioekonomi i ett globalt sammanhang” Staffan Laestadius
 • ”Stora Ensos roll i den växande bioekonomin” Per Lyrvall
 • ”Skogen och bioekonomin – en vattendelare vi måste lösa?” Fredrick Federley

11.40 Möjliggöra bioekonomin nationellt

Hur kan nationella aktörer bidra till att realisera bioekonomin?

 • ”Hur kan vi möjliggöra bioekonomin nationellt?” Mattias Goldmann leder en paneldiskussion för att försöka ta reda på vilka insatser som skulle ha störst inverkan på utvecklingen mot en bioekonomi. Medverkande i diskussionen är Fredrick Federley, Staffan Laestadius, Per Lyrvall, Tomas Nord, Fredrik Rosén och Carina Håkansson.

12.20 Lunch med utställning

13.20 Realisera bioekonomin lokalt och regionalt

För att arbeta med bioekonomi krävs strategier som visar vägen både regionalt som lokalt. Hur kan både politiken och det offentliga rummet bana väg för ett positivt entreprenörskapsklimat med bioekonomi som avsändare för att skapa ”gröna” vinster?

 • ”Bygga med trä på bredden, längden och höjden” Morten Kristiansen
 • ”Regionala strategier för ökad användning av trä i bygget” Erik Lagethon
 • ”Regional bioekonomisk tillväxt genom samverkan och analys” Magnus Matisonsoch Rickard Hammarberg
 • ”Hur stärker vi entreprenörskapet inom bioekonomin?” Panelsamtal med Mattias Goldmann som samtalsledare samt Eirik Bøe, Stina HöökMagnus Rehn, Gisle Andresen och Carl Romlin

14.40 Paus med utställning

15.10 Kompetensförsörjning

Att lyckas med kompetensförsörjningen är avgörande för omställningen till bioekonomi. Dels måste vi anpassa utbildningssystemet då nya kunskaper kommer att behövas, men det är också akut redan idag att lösa företagens befintliga behov av kompetens. I skenet av den pågående urbaniseringen och tomma utbildningsplatser på yrkesutbildningarna måste vi kraftsamla – men hur?

 • ”Hållbar akademisk kompetens för omställningen till en bioekonomi?” Magnus Lestelius
 • ”Kompetensbehov för att industrialisera bioraffinaderiet” Martin Kihlman
 • ”Människan i digitaliseringen, samarbete genom Teknikcollege för att skapa mervärde (åt såväl företag som elev och skola)” Boo Rundquist och Mia Bernhardsen
 • ”Metoder för icke-diskriminerande rekrytering” Armina Etminan
 • ”Vilka åtgärder behövs för att möta nya och befintliga kompetensbehov inom bioekonomin?” Panelsamtal med Magnus Lestelius, Martin Kihlman, Boo Rundquist, Mia Bernhardsen, Armina Etminan och Carina Håkansson

18.45 Forskarvernissage

En utställning av konstverk som skapats i samarbete mellan forskare på Karlstads universitet och professionella formgivare.

19.30 Middag

Middagsbjudning med underhållning utdelning av Paper Province Award (öppnas i nytt fönster).


Torsdag 22 mars

9.00 Sammanfattning av gårdagen

9.10 Idésprint med studenter

Tre lag av studenter briefas om ett problem som de ska lösa under dagen. Inslaget produceras av Drivhuset och Stora Enso.

9.25 Affärsutveckling och politik

Bioekonomin innehåller många nya affärsmöjligheter. Hur kan vi locka ännu fler entreprenörer och investerare till en biobaserad ekonomi? Här får vi höra några intressanta föredrag från näringslivet både inom den traditionella skogliga bioekonomin men också angränsande företag som nu letar efter nya hållbara affärer. Här finns företag som vill gå före i klimatomställningen. Företag som vill uppnå ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.

 • ”Framtiden finns i skogen” Lena Ek
 • ”Hur ställer Sverige om till en bioekonomi?” Sven-Erik Bucht
 • ”Ett samtal om hur Sverige ställer om till bioekonomi” Mattias Goldmann talar med Lena Ek, Björn Johansson och Carina Håkansson
 • ”Att minska klimatpåverkan ger nya affärer” Nina Ekelund

10.25 Fika med utställning

11.05 Fortsättning affärsutveckling och politik

 • Parallella föreläsningar – ”Bioekonomiska investeringar”
  • ”Vi bygger för en hållbar framtid” Anita Sjölander
  • ”Stora Enso investerar i framtidens byggmaterial” Pär Larsson
  • ”450 år av hållbar utveckling – Rottneros för en hållbar framtid” Anders Gustafson
  • ”Norden som världsledande bioflygbränsleregion” Maria Fiskerud
 •  ”Svanemerket: Guld och gröna skogar” Bjørn Olav Aarø Strandli

11.50 Lunch med utställning

12.50 Idésprint – presentation

Studenterna presenterar sina lösningar.

13.05 Vägen framåt

 • ”Bioekonomins fortsatta roll – en framtidsspaning” Maria Wetterstrand
 • “Sammanfattning av Bioekonomiriksdagen 2018” Mattias Goldmann

13.55 Avslutningstal Tomas Riste

14.05 Fika med utställning


Bioekonomiriksdagen arrangeras i samarbete med Region Värmland, Skogsindustrierna, Karlstads universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Bioeconomy Region, The Wood Region och IKEM.

Anmäl dig här…

SAGT OM BIOEKONOMIRIKSDAGEN

“Vi har fått ett forum av stor betydelse när det gäller driva på och ta de viktiga stegen i omställning till ett hållbart samhälle”
Anders Wijkman, författare och debattör.

“Bioekonomiriksdagen har varit ett riktigt bra arrangemang med många nyckelspelare på plats”.
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

DETALJER

DATUM: 21-22 MARS 2018

PLATS: Karlstad CCC

KOSTNAD: 2 dagar ink middag: 1995:-. Endagsbiljetter finns till reducerat pris. Sista anmälan: 16 mars.

BESÖK LERINMUSÉET

Under konferensen finns två möjligheter att få en timmes guidad rundtur på poplulära Lerinmuséet Sandgrund utan kostnad. Ange när du bokar din biljett vilket tillfälle du vill delta. Välj mellan 20 mars kl 18, eller 22 mars kl 14.45.

Fler Evenemang