IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2017-05-31 - 2017-05-31

Examens och forskningssymposium med inriktning energi- och miljö

Högskoleingenjörer och civilingenjörer som läser inriktning mot energi- och miljöteknik på Karlstads universitet redovisar sina examensarbeten. Välkomna till Examens och Forskningssymposium, ExFo 2017, för att se deras presentationer.

PROGRAM FÖR EXFO 2017

SAL: Nyqvist  9C203

08.15 Information om presentation, opposition och höstens ExFo, Roger Renström, Lena Brunzell

08.25 Att göra examensarbete utomlands, Linn Andersson, Linda Hummerhielm, Simon Andersson

08.50 Konstruktion och utvärdering av biosandfilter som vattenreningsmetod i Ghana, Linn Andersson

Biofilmstillväxten i ett långsamsandfilter i Ghana – utveckla ett filter gynnsamt för biofilmens tillväxt under lokala förhållanden, Linda Hummerhielm

09.20 Pelletsproduktion av sicklebush, pigeon pea och furu i Zambia, Simon Andersson

Paus

09.50 Livscykelanalys för ett 500kW vindkraftverk – Miljöpåverkan för vindkraftverket Lucia af Boholmen från vaggan till graven, Mikael Hammar

10.10 Koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv under 2016, Johan Karlsson

10.30 Konceptutvärdering av ett vågkraftverk –optimering och simulering av en punktabsorbator samt bedömning av dess konkurrenskraftighet på elmarknaden, Ronnie Sparrenholt

10.50 Batterilager i kommersiella fastigheter, Marcus Gustafsson

Lunch

12.00 Påverkan av spädvätskans pH och renhet på sulfatmassans blekbarhet, Elin Jireskog

12.20 Kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall – en studie av metanutbyte, Sebastian Leijen

12.40 Industriell symbios mellan industri och algodling vid Hedenverket i Karlstad, Josefin Schyllander

13.00 Ammoniumkvävereduktion vid lakvattenrening med mobil bioreaktor – vid olika temperaturer och fosforbelastningar, Emilia Öberg

13.20 XRF-analys av sediment och biomassa för utredning av ackumulering av metaller från lakvatten, Staffan Karlsson

Paus

13.50 Är rivarskivan defekt? En statistisk analys över rivarskivans energianvändning, Andreas Lydell

14.10 Modellering och simuleringar för att analysera förbättringsmöjligheter av värmeöverförning från kondensor i en diskmaskin med värmepump, Oscar Edin

14.30 Dataanalys och modellering inför en förbättrad reglering av luftförvärmarsteg i flygmotortestrigg, Martin Eriksson

14.50 Testning av den dynamiska påverkan från att addera en turbo till en KTM500 motor på en Formula Student racingbil genom användning av varvtidssimulering utvecklad för Clear River Racing, Johan Sundkvist

15.10 Implementering och utvärdering av ny metod för toppeffektberäkningar i eldistributionsnät, Gustaf Klintbo Skilje

15.30 Gemensam avslutning

SAL: Rejmer 9C204

09.50 Rökgaskondensatrening i svaveldoserade värmeverk, Patrik Dabrowski

10.10 Kassavastärkelse och Tanniner som additiv i bränslepellets – påverkan på energianvändning, hållfasthet och bulkdensitet, Dunia Norberg

10.30 Sojaprotein, oxiderad majsstärkelse, vetestärkelse & ärtstärkelse som additiv i träpellets, Jonny Olofsson

10.50 Kylning av träpellets med olika kylningsmetoder, Adam Sönefors

Lunch

11.50 Desinfektion i diskmaskiner, Dennis Johansson

12.10 Energieffektivitet hos värmelagringssystem, Victor Ivansson

12.30 Off Grid Boende – Dimensionering samt värdering av möjliga energi- och avloppssystem, Antonia Adolfsson

12.50 Miljöbedömning av två flerbostadshus – en jämförande studie mellan stomme av betong och stomme av kl-trä, Jenny Karlsson

13.10 Utredning av alternativ vid byte av värmesystem – värme och el i ett system – med fokus på ekonomi och miljö, Mattias Hansen Andreasson & Filip Landsberg

Fler Evenemang