IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2015-05-26 - 2015-06-02

Företagserfarenheter och kommande möjligheter inom Horisont 2020

VINNOVA anordnar två informationsmöten, 26 maj samt 2 juni. Informationen om Horisont 2020 är identisk men projektexemplen är olika. Medverkande projektexempel den 26 maj är Tord Hermansson från Volvo Cars och Peter Söderström från Vattenfall. Medverkande projektexempel den 2 juni är Mikael Hedelind från ABB Corporate Research och Olav Queseth från Ericsson.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

VINNOVA välkomnar dig till två informationsmöten om möjligheter för företag inom programmet. Fokus på mötena är erfarenheter från beviljade Horisont 2020-projekt, projektens framgångsfaktorer, företagens motiv kring medverkan i EU-projekt samt rekommendationer inför en Horisont 2020-ansökan.VINNOVA kommer även att ge en översikt av möjligheterna för näringslivet inom kommande Horisont 2020-utlysningar som förväntas publiceras först i slutet på september 2015.

Den 26 maj samt 2 juni hålls två informationsmöten. Informationen om Horisont 2020 är identisk men projektexemplen är olika. Medverkande projektexempel den 26 maj är Tord Hermansson från Volvo Cars och Peter Söderström från Vattenfall. Medverkande projektexempel den 2 juni är Mikael Hedelind från ABB Corporate Research och Olav Queseth från Ericsson. Seminarierna riktar sig till dig som arbetar på ett företag och som vill få en översikt av Horisont 2020 med fokus på de mer industriorienterade delarna av programmet.

På informationsmötet medverkar även flera svenska nationella kontaktpersoner (NCP:er) för Horisont 2020.

Här kan du läsa mer om Horisont 2020.

ANMÄLAN

Anmälan till den 26 maj, se programmet

Anmälan till den 2 juni, se programmet

OBS! Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive möte

NÄR: 26 maj och 2 juni
TID: kl. 13.00-15.45 (registrering från kl. 12.30)
VAR: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

För mer information kontakta Katrin Danerlöv, VINNOVA, katrin.danerlov@vinnova.se

Administrativa frågor, Ida Hallengren, VINNOVA, ida.hallengren@vinnova.se

 

Fler Evenemang