IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2015-05-07 -

Frukostseminarium hos Semcon

Blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav? Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas?

En vanlig anledning till att projekt inte levererar i tid, enligt budget eller till rätt kvalitet är bristande kravhantering. Det finns mycket att tjäna på att inför ett projekt analysera hur beställarens kravspecifikation ser ut och från början ge rätt förutsättningar till projektet. Hur ska kraven hanteras under projektet och hur ser sedan förvaltningen ut? Ska kraven leva med produkten/anläggningen under hela livscykeln, även efter projektets slut?

Kravhantering förknippas ofta med system- och mjukvaruutveckling. På detta seminarium tittar vi på behovet av och fördelarna med kravhantering i andra sammanhang, med fokus på en komplett produkt eller hel anläggning. Hur kan man hålla reda på kraven för en komplett verksamhet, produkt eller produktion över tid?

Välkommen att lära dig mer om kravhantering!

KARIN FERM

Föreläsningen hålls utav Karin Ferm som har 15 års erfarenhet av kvalitetsledning och validering inom läkemedelsindustrin och kärnkraftsindustrin . Hon har varit inblandad i ett flertal stora projekt och program, för nybyggnation av läkemedelsfabriker samt uppgradering av våra kärnkraftsverk.

Anmäl dig här…

NÄR: Frukost 08.00 – 08.30, Seminarium 08.30 – 09.30
VAR: Lagergrens gata 7, 652 26 Karlstad

För mer information kontakta Jimmy Danielsson…

Fler Evenemang