IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2016-04-13 - 2016-04-13

Klimatförändringarna och våra byggnader

Ett seminarium om klimatförändringarnas påverkan på byggnader, risker och möjligheter.

Ett klimat i förändring ändrar förutsättningarna och gör att byggnaders material bryts ner snabbare. Framtidens scenario kommer ställa större krav på klimatanpassning för att förindra och förebygga skador mm. Välkommen till en angelägen och lärorik kursdag med fokus på klimatförändringarnas påverkan på byggnader, om förbyggande arbete, klimatanpassning och lösningar för att hantera problem och ökad risk för skador i framtiden. Du får också tillfälle att ställa frågor om just dina eventuella problem i byggnader.

Målgrupp: Fastighetsägare, fastighetsskötare, beslutsfattare, tjänstemän, vaktmästare, antikvarier, ingenjörer, konsulter och övriga intresserade.

PRELIMINÄRT PROGRAM:

9:00 Inledning. Klimatförändringar – Vad kan vi förvänta oss för klimatförändringar fram till slutet av detta sekel? Globalt, nationellt och regionalt? Scenarieos om temperaturer, nederbörd och extremväder. Ida Axelsson Wall, Länsstyrelsen Värmland

9:40 Hur påverkas våra byggnader av ett förändrat klimat? Hur måste vi tänka vad gäller drift och underhåll? Finns det känsligare material och installationer? Hur ska vi tänka vid renovering? Hur ska vi tänka vid nybyggnation? Mikael Rosén, SP Statens Tekniska Forskningsinstitut.

10:15 Fika

10:35 Mögel, röta och insektsskador – effekt av klimatförändringar. Klimatet innebär en känd temperatur- och fuktbelastning på byggnader. Detta ger en känd risk för etablering och utveckling av olika svampar och skadedjur. Ändringar i klimatet ger inte nödvändigtvis en ökad risk för mögel, röta eller insektsskador, men det kan ske i samband med speciella material och konstruktioner. Föredraget beskriver olika problem med skadro, undersökningsmetoder och åtgärder. Johan Mattson, Mycoteam Oslo, Torbjörn Hägg, Anticimex.

12:00 Lunch

13:00 Förebyggande kontroller och åtgärder. Egenkontroll kan beskriva som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på byggnad, hälsa och miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt innan skada har uppstått. Linda Hansson, Fastighetsägarna.

14:00 Kommer vi att kunna försäkra oss mot översvämningar i framtiden? Naturrelaterade skador kostar idag försäkringsbolagen miljardbelopp. Detta är dock bara en bråkdel av va det kommer kosta om vi inte förbereder samhälet på en ökad nederbördsmängd och kraftigare skyfall. Robert Öhrner, Folksam.

  • Hur väl rustade är Sveriges kommuner för framtida skyfall?
  • Framtidens möjligheter att försäkra sig mot översvämningar?
  • Vilka krav kommer att ställas för möjlighet till försäkring?

14:40 Fika

15:00 Hur ser framtidens lösningar ut? Vilka nya tekniker, integrerade lösningar och material ska vi använda? Hur är forsknngsläget idag? Hur hanterar vi osäkerheten i de framtagna prognoserna och det långa tidsperspektivete. Resonemang och diskussion.

DETALJER:

Dag och tid: Onsdag 13 april
Plats: Karlstad, Vikenkyrkan
Deltagaravgift: 250 kr/person ink lunch och fika
Anmälan: till varmland@sensus.se senast 31 mars. Uppge namn, adress, kontaktuppgifter, faktureringsadress och ev specialkost.
Mer info: kontakta Ulrica Fransson, verksamhetsledare nya Etik & Energi. Tel: 0707-58 28 06. E-post: ulrika.fransson@etikochenergi.se

Seminariet arrangeras av Sensus, Länsstyrelsen Värmland, Byggnadsvård Värmland, Kristna Gårdar och Hotell, Bygdegårdarnas riksförbund, SP, Svenska kyrkan, Etik & Energi och Fastighetsägarna.

Fler Evenemang