IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2015-01-28 -

Kurstips: Ett förändrat klimat, vad är det och vad klarar vi?

Extremväder både i Sverige och världen väcker en rad frågor. Är väderhändelser som skyfall, översvämningar och skogsbränder orsakade av klimatförändring? Och hur förberedda och anpassade är vi för extremväder? I vår ger Karlstads universitet kvällskursen "Ett förändrat klimat" som tar upp dessa frågor.

– Det här är både en kurs och öppna föreläsningar, säger Max Hansson, universitetsadjunkt i rikshantering. Naturligtvis vill vi att många läser kursen och tar poäng, men nästan lika viktigt är det att vi även når de som inte brukar komma till oss. Så alla är välkomna!

Hur kan vi anpassa oss till ett förändrat klimat?
Den senaste tidens extremväder i Sverige och andra delar av världen väcker en rad frågor. Är väderhändelser som skyfall, översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och torka orsakade av en pågående klimatförändring? Och hur förberedda och anpassade är vi för extremväder? Några enkla svar finns inte. Klart är dock att konsekvenserna av ett förändrat klimat och extremväder innebär stora risker för individ och samhälle. Risker som behöver förebyggas genom anpassningar i samhället – idag och i framtiden.

Kursen som ges vid Karlstads universitet under våren 2015 kommer bland annat att behandla den senaste kunskapen om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser belyses ur olika vetenskapliga perspektiv.
Den första föreläsningen ges 28 januari och inbjuden föreläsare är Henning Rodhe, Stockholms universitet som föreläser under rubriken ”Hur blir klimatet för våra barnbarn?”
Föreläsningarna är öppna för alla intresserade.

Fler Evenemang