IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
  • image-slider
2015-04-01 -

ÖKAD HÅLLBARHET I SKOGSINDUSTRIN

Välkommen att delta när Karlstads universitet och COWI samordnar ett seminarium om forskning och utveckling för mer hållbarhet i skogsindustrin. Det är ett forum för utbyte av information och idéer mellan universitet, företag och finansiärer.

Seminariet inleds med rapport från ett nyligen avslutat projekt där universitetet samarbetat med konsultbolag och bruk för att utreda energieffektiv vattenrening med biogasproduktion, och fortsätter med tankar inom detta område samt inom områdena cellulosa och ligninkemi där Karlstads universitet arbetar idag och i ökande grad i framtiden. Inom dessa områden finns projekt med inriktning mot bioekonomi, textilfiber, nya kompositer, nya råvaror med grön inriktning, med mera. Tanken är att anordna en kreativ workshop där olika aktörer träffas för att informera om universitetets nya projektidéer och där forskarna får kommentarer och förhoppningsvis nya idéer av åhörarna. En stor del av denna workshop kommer att vara korta presentationer av olika områden följt av möjlighet till diskussion med forskarna.

PROGRAM

11:45 Lunch
12.45 Introduktion till dagen (Ulf Germgård, KaU)
12:55 Resultat från ett framgångsrikt samarbetsprojekt om vattenrening med biogasproduktion (Karin Granström, KaU) och projektets betydelse lokalt och nationellt (Uno Olsson, COWI)
13:25 Hur få råd med innovation? (Patrik Bångerius, Grants and Innovation Office)
13:45 Idéer till nya projekt (1-6)
14:20 Open space för samtal om presenterade idéer, samt kaffe
15:00 Fortsättning – Idéer till nya projekt (7-10)
15:30 Open space för samtal om presenterade idéer
16:00 Paneldiskussion kring vad KaU kan och bör forska på inom skogsindustriområdet, och om det som framkommit under dagen.
16:30 Avslutning

Datum: 1 april 2015
Tid: kl. 11:45 ̶ 16.30
Plats: Ljungbergssalen (Ägget), Hus 21, Karlstads universitet.
Anmälan görs senast 26 mars: http://www.hallbarhetskogsindustri.axaco.se
Arrangemanget är kostnadsfritt.

Fler Evenemang