IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2017-11-20 - 2017-11-20

Öppet seminarium om kommunal energirådgivning

Karlstads universitets institution för ingenjörs- och kemivetenskaper bjuder in till ett öppet seminarium där universitetsadjunkt Are Kjeang håller ett seminuarium med titeln: Kommunal energirådgivning - historisk utveckling och lärdomar inför framtiden.

Kortfattad sammanfattning

I nästan 40 år har den kommunala energirådgivningen bidragit till att förbättra energieffektiviteten i de svenska hushållen. I denna artikel görs en grundlig granskning av dokument och publicerad litteratur kring utvecklingen av energirådgivningen från 1970-talets slut fram till idag. Syftet är att genom en analys av detta material bidra till bättre användande av informations-och rådgivningstjänster i framtiden. Den lokala energirådgivningen, sedan 2008 kallad energi- och klimatrådgivning (EKR), har huvudsakligen finansierats av staten. Därmed har verksamheten mer varit en statlig angelägenhet, ett politiskt styrmedel. Rådgivningens uppgifter har förändrats i takt med samhällets utveckling; från 1970-talets oljekris över liberaliseringens 80- tal till EU-medlemskap och avreglering av elmarknad under 90-talet. Idag skall rådgivningen göra nytta i omgivning där konsumenten söker sin information på Internet och där centrala begrepp är mikroenergisystem, hållbarhet och individanpassad marknadsföring.

Fakta

Tid: 20 november kl 14:30

Plats: Rum 3B 512

Arrangör: Professor Lars Järnström

Denna gång ges seminariet på svenska.

Fler Evenemang