IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2017-03-08 - 2017-03-09

Østerdalskonferansen 2017- På offensiven i det gröna skiftet

Det är för femte gången som skogsbruk och trebranschen samlas vid Østerdalskonferansen i Elverum. Temat i år är "På offensiven i det gröna skiftet". Det ges en regional inblick i offensiven på denna front och skandinavisk kompetens på området lyfts.    

Østerdalskonferansen stratar onsdagen den 8 mars och pågår under två dagar. Här nedan hittar du programmet. men vill du veta mer kan du besöka http://www.visit-hedmark.no/no/elverum-regionen/artikler/Osterdalskonferansen/

PROGRAM

Onsdag 8. mars kl. 10:00. på Terningen Arena. Første halvtimen er avsatt til registrering og mingling. Det blir servert rundstykke og kaffe.

Kl. 10:30-17:45: Foredrag i auditoriet på Terningen Arena. Møteleder: Ola Rostad, Tretorget AS
Program dag 1:

10:30-12:30 Det grønne mulighetsbildet
Åpning ved ordførerene i Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Likestilling for bedre business. Biträdande professor i entreprenörskap och innovation, Jeaneth Johansson og doktorand Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet.

Det grønne mulighetsbildet. Professor Ph.D. Victor D. Norman, Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og leder i styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Biofuelproduksjon – metoder og lønnsomhet, dr. Geir Skjevrak

Forretningsideer fra studentene på Høgskolen Innlandet Evenstad.

12:30-13:30 Lunsj, mingling og virkemiddeltorg på Terningen Arena
Stands på virkemiddeltorget i Terningen Arena fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, VRI3, Regionalt forskningsfond Innlandet, Patentstyret, Oslo havn mfl)

13:30-15:15 Logistikk for lønnsom bioøkonomi
Infrastruktur for grønn utvikling. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap)

NHO v. Are Kjensli

Godspakken,NTP og Kongsvinger som Skandinavisk knutepunkt Yngve Sjåstad Andreassen, Forretningsutvikler K+, Hedmark Kunnskapspark,

Hvordan kan Oslo havn være en god havn for Innlandet? Fylkesrepresentant til havnestyret, fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen og vararepresentant til havnestyret Bjørn Jarle Rødberg Larsen, Oslo havn KF for fylkene Hedmar, Oppland og Akershus.

Innlandsterminaler – hva kan Oslo havn bidra med? Rådgiver forretningsutvikling, Avd. for marked og strategi, Carl Johan Hatteland, Oslo havn

«Varestrømmer i Innlandet», Geir Berg, Sitma AS

«Varestrømmer i svensk nærområde», Thomas Bajer

15:15-15:45 Kaffe og mingling
Stands fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, VRI3, Regionalt forskningsfond Innlandet mfl.

15:45-17:45 Rammer og løsninger for grønn videreutvikling
Kan flere kvinner bidra til mer fart på den grønnne utviklingen? Forsker 2 PhD i sosiologi Tonje Lauritzen, Østlandsforskning.

Virkesmarkedet i Skandinavia og virkesressurser for nyetablering og vekst. Virkessjef Ulf Klensmeden, Stora Enso Wood Supply Sweden

Norske Skog Saugbrugs – vi satser for framtida. Utviklingssjef Dag Molteberg, Norske Skog Saugbrugs

Scandinavian Fiber Board – en innovasjon i samspill med Saugbrugs. Gründer Joar Stensløkken.

Virtuelle verktøy for det grønt skifte? Knut Henrik Aas, EON Reality Norway AS

FoUi-strategi for Innlandet og presentere denne, Øyvind Nordstrand

Et bioøkonomisenter med nasjonal betydning forankret i Innlandet. Daglig leder Frank Larsen, Hedmark kunnskapspark.

Oppsummering

20:00 Bankett-middag, Scandic Elgstua
På kvelden er det bankett-middag (buffet) på Scandic Elgstua. To enheter drikke og underholdning er inkludert.

9. mars Norsk Skogmuseum
Alternativ 1: En internasjonalt ledende klynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri

08:30-10:15 Grønn bostedsutvikling
Ekspedisjonssjef Jensen, KMD

Trebyen Elverum, Britt Søgård

Ydalir – ny bydel med ZEB-ambisjoner. Prosjektlder Anna-Thekla Tonjer, Elverum Vekst AS.

Vi gir oss aldri på pris – Kiwi Fjeldset. Per Erik Silseth

Power House som inspirasjonskilde. Senior Consultant Peter Bernard, Asplan Viak AS

Evenstad

Høgskolen Innlandet Rena, Kjell Tryggestad

10:15-10:45 Kaffe og mingling

10:45-12:30 Sirkulær økonomi – muligheter og utfordringer
Sirkulær økonomi – hva, hvorfor og hvordan? Innovative eksempler fra Akershus. Prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime, OREEC.

Våkn opp produsenter av byggevarer. Administrerende direktør Heidi Finstad, Treindustrien

Ombruk og gjenbruk av byggeavfall – hvordan få det til i en kommersiell skala? Anne Sigrid Nordby Arkitekt PhD, Asplan Viak

Systematisk arbeid med vugge-til-vugge og bærekraft. Dag Duberg, Nordic Sustainability Manager – Marketing, Tarkett/Desso.
Alternativ 2: Bedriftsbesøk: Bioøkonomi i praksis

Studietur til treindustri- og transportklyngen på Braskereidfoss (Moelven Våler AS og Forestia AS). Guidet busstur og industrivandring med innlagt kaffepause. OBS. Det blir ikke mulighet til direkte oppmøte (alle må starte/avslutte på Norsk Skogmuseum)

12:30 Lunsj på Spisestedet forstmann
Programmet avsluttes med felles lunsj for for både de som deltar på Norsk Skogmuseum og de som deltar på Spisestedet Forstmann på Norsk Skogmuseum.

Läs mer och anmäl dig här…

 

Fler Evenemang