IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
2017-04-06 - 2017-04-07

Teknikcollege bjuder in till utvecklingskonferens

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro län hälsar dig välkommen till 2017 års utvecklingskonferens. Detta är första gången som båda teknikcollege-regionerna samlas för att dela med sig av goda exempel, goda erfarenheter och utmaningar med teknikcollegearbetet. Konferensen sträcker sig från lunch till lunch.

I samband med att teknikcollege firade tio år 2016 påbörjade Industrirådet en översyn av teknikcollege tio kriterier, ett arbete som ska vara klart våren 2017. Stort fokus under tvådagars-konferensen kommer därför att kretsa runt kriterierna, med syfte att stärka arbetet framåt.

Teknikcollege styrelseordförande Anders Ferbe inleder konferensen med att prata om Teknikcollege utveckling från 2006 till idag. Vidare kommer dag ett att behandla industrins valideringsverktyg Industriteknik Bas. Dagen avslutas med workshops i grupper sammansatta av representanter från respektive län.

Dag två tar direkt vid där dag ett avslutade med fortsatta workshops. Gott om tid för nätverkande kommer att ges.

Konferensen är en så kallad lunch-till-lunch vilket innebär att den inleds kl 12.00 den 6 april och avslutas efter en gemensam lunch vid kl 13:30 7 april. Önskar du delta delar av tiden går det bra. Var dock tydlig med vilka i din anmälan.

*Målgrupp: Alla som är engagerade i samarbetet Teknikcollege Värmland och Örebro samt lokala och regionala skolpolitiker.

NÄR: 6 – 7 april 2017 (lunch-till-lunch)
VART: Loka Brunn
PRIS: 750 kr. I kostnaden ingår 2 x lunch, fika, logi, en middag, frukost, samt tillgång till Loka Brunns mycket trevliga vatten- och spaanläggning.

Vid avanmälan efter 31 mars debiteras den fulla konferenskostnaden. Platsen kan överlåtas till annan person.
ANMÄLAN: Görs här, senast måndag 20 mars.

Varmt välkommen!

 

Fler Evenemang