IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
9 February 2015

Förändringar avseende handel med utsläppsrätter föreslås

Sedan handeln med utsläppsrätter infördes inom EU år 2005 så har systemet utvecklats. Det är idag en mycket viktig del för alla bolag som har verksamheter som omfattas av systemet, vilket för svensk del är ca 760 anläggningar runt om i landet. Reglerna för hur handeln och tilldelningen av utsläppsrätter har länge varit utsatta för vissa förändringar och nu ser det ut som att ytterligare förändringar är i antågende.

Viktor FalkenströmDetta då en lagrådsremiss, d.v.s. en remiss för lagrådet att ta ställning till, har lämnats in där vissa förändringar föreslås. Normalt sett gör inte lagrådet några större förändringar i den nu aktuella typen av ändringsförslag vilket medför att man med stor säkerhet kan utgå från att förändringarna kommer att bli lag.

De förändringar som föreslås kommer sig av ny EU-lagstiftning och medför för vanliga verksamhetsutövare (d.v.s. ej flygverksamheter) att tillsynsmyndigheten, d.v.s. Naturvårdsverket, får ta ut en förseningsavgift om en verksamhetsutövare inte i rätt tid har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift och detta medfört en för hög tilldelning av utsläppsrätter. Detta medför troligen att samtliga ägare av verksamheter som omfattas av systemet måste hålla en ännu högre koll på att rapportering sker i rätt tid och på rätt sätt.

Vidare föreslås dock också att den verksamhetsutövare som har fått för många utsläppsrätter blir skyldig att återlämna dessa. Detta är en klar skillnad mot hur systemet fungerade förr, då kunde tilldelningen medföra att man som bolag kunde få en ytterligare inkomstkälla genom att sälja utsläppsrätter om man haft en tilldelning som var större än man behövde. Detta är något som man från EU:s sida velat bekämpa och här har många förändringar gjorts de senaste åren. Nuvarande regel i aktuell lag anger att om tilldelningen varit för stor så ska korrigering göras men den nu föreslagna ändringen medför alltså att man måste lämna tillbaka de överflödiga utsläpprätterna vilket är en klar skärpning.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2015.

Viktor Falkenström
Hamilton Advokatbyrå Karlstad

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer