IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

BEHOVSANALYS: Hur innovativt är ditt företag?

Hur kommer det sig att vissa företag når större framgång än andra? Har de bara tur, eller är deras produktion helt enkelt effektivare?

Forskning visar att det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttorna är förmågan att innovera. Att gång på gång locka nya kunder genom att identifiera behov och utveckla de nya produkter och tjänster som kunderna vill ha. Serieinnovation – som det kallas – är nyckeln till framgång.

RECEPTET PÅ SERIEINNOVATION

Men vad är receptet på serieinnovation? Hur gör man? Jo, enligt forskningen är en av de viktigaste förutsättningarna att lägga stor vikt vid företagets så kallade ”inkludering”. Det vill säga att anställa en mångfald av människor med olika kompetenser, erfarenheter, kön och kulturell bakgrund. Och att cheferna välkomnar folks olikheter, odlar frispråkighet hos medarbetarna och är lyhörda för oväntade och annorlunda idéer.

FÅ REDA PÅ VAD DU KAN FÖRBÄTTRA

Nu har du möjlighet att få en kostnadsfri behovsanalys av just hur inkluderande ditt företag är, med hjälp av en konsult från välrenommerade GoGenius. Det tar ungefär en timme av din tid och ger dig ett värdefullt beslutsunderlag och ledtrådar till vad du kan göra för att öka din innovation.

DJUPINTERVJU

Analysen består av en timmes djupintervju med VD eller annan person i ledande ställning i ditt företag. Om detta faller väl ut har du även möjlighet att få genomgå en konstnadsfri utbildning i inkluderande ledarskap. Men det är en senare fråga.


 ANALYSEN GENOMFÖRS AV GOGENIOUS

maritaMarita Svensson

Expert inom genusmedvetet ledarskap och innovation. Med stort engagemang och driv och har hon arbetat som VD, styrelseordförande och ledamot i flera bolag och organisationer. Ansvarig för flera tillväxtprojekt, bland annat som projektledare för internationellt omtalade forsknings- och utvecklingsprojekten i innovativt ledarskap i klustret Fiber Optic Valley.

Läs mer om Marita på www.gogenious.se

Anmäl dig här…

FAKTA OM ANALYSEN:

VAD: En timmes behovsanalys av hur inkluderande ditt företag är och vilken potential som finns för förbättring.

NÄR: Senast den förste semptember, men gärna omgående.

FÖR VEM: för vd:ar och personer i ledande ställning i små- och medelstora företag.

SYFTE: Att öka ditt företags lönsamhet och innovationskraft genom ökad kunskap om hur du kan nyttja den fulla potentialen i personalens mångfald.

KOSTNAD: Kostnadsfritt för dig – Paper Province betalar hela kostnaden med projektmedel från Tillväxtverket.

HAR DU FRÅGOR?

Hör av dig till: Melinda From.
Mail: m.from@paperprovince.com
Mobil: 0702-49 03 94