IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Odling av mikroalger med restprodukter från bruk ger bioolja

2014 inleddes ett treårigt algprojekt vid Nordic Paper i Bäckhammar. Målet var att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser från bruket och utvinna olja för analys av användbarhet.

Projektets syfte var att utveckla en process som effektivt låter algerna ta hand om närsalter i brukens avloppsvatten samt att binda koldioxid ur rökgaserna. Detta för att sedan, ur algerna, utvinna bioolja som kan raffineras till många olika produkter, till exempel biodiesel, bioplaster och smörjolja. Genom att nyttja spillvärmen höll man dessutom odlingen lagom tempererad. Projektet har potential att ge både miljövinster och nya affärsmöjligheter för bruken. Under den första projektperioden var inriktningen på massa- och pappersindustrin, men på sikt kan även andra industrier och användningsområden bli aktuella.

Bakom projektet stod SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar och elva andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet. Den totala budgeten var strax över åtta miljoner kronor, varav Vinnova har inviterat fyra miljoner kronor.

På denna sida kan du ta del av nyheter kring projektet, läsa artiklar och se planerade aktiviteter.

EXAMENSARBETEN

Pilotanläggningen har även lockat studenter inom området. Flera examensarbeten kopplade till algodlingen i Bäckhammar har skrivits. Sara Jonasson, Amanda Larsson och Matilda Schollin, studerande vid Karlstads universitets högskoleingenjörsprogram miljö- och energiteknik, står för tre av dem. Amanda har till exempel rötat algerna för att undersöka deras biogaspotential, Sara har gjort en systemanalys av närsalter för odling av mikroalger medan Matilda har tittat närmare på möjligheten att med hjälp av solreflektering och värmeväxling reglera temperaturen för att möjliggöra algodlingen.

Även Mikael Svensson från Chalmers har baserat sin studie kring algodlingen i Bäckhammar. Han undersökte huruvida det går att använda brukets bioslam som näringskälla för att odla alger.

FÖR MER INFORMATION

Vill du veta mer om projektet? Kontakta då vår innovationsrådgivare Magnus Persson:

+46 (0) 54 24 04 65
+46 (0) 703-42 79 41
m.persson@paperprovince.com