IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Vi stöttar i innovationsprocessen

Har du en idé? Kanske en innovation eller ett nytt projekt inom skogsnäringen? Paper Province kan coacha dig på olika sätt. En viktig del är att vi kan bistå med kontakter inom industrin via vårt omfattande nätverk. Vi kan även ge mindre finansiella bidrag.  

Sedan 2013 arbetar vi med projektmedel från Vinnova och andra medfinansiärer i projektet ”Vinnväxt”. Det handlar i korta ordalag om att stötta den värmländska skogsindustrin och skapa en attraktiv innovationsmiljö. Om just du har möjlighet att beviljas projektpengar beslutas i en process som ser olika ut beroende på hur stor summa det handlar om.

För att bidrag ska komma ifråga krävs att en rad kriterier uppfylls, som att din idé har potential att nå en marknad och kommersialiseras och att minst två företag står bakom ansökan. Läs mer om kriterierna i ansökningsblanketten.

När det handlar om ansökningar upp till 50 000 kronor är det vår vd Maria Hollander som tar beslut.

Om du ansöker om en summa mellan 50 000 och 300 000 kronor behandlas beslutet av vårt innovationsråd.

När det är ansökningar på över 300 000 kronor tas beslut av Paper Province styrelse. Innovationsrådet lämnar då ett förslag till beslut som tas på nästkommande styrelsemöte i Paper Province.