IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Fler finansieringsmöjligheter

Det krävs nya innovationer för att vi ska minimera miljöpåverkan och klara omställningen till en skoglig bioekonomi. Därför finns många möjligheter att få hjälp med finansieringen till nya projekt. Vi kan hjälpa dig med ansökningsprocessen och söka stöd från exempelvis Vinnova, Tillväxtverket och energimyndigheten.  

På Vinnovas webbsida finns alla utlysningar som är öppna för ansökan just nu. Allt stöd ges genom utlysningar med spikade ansökningsdatum.

Tillväxtverket ger stöd för att utveckla regionala bolags verksamhet. Det kan handla om exempelvis investeringar, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

Energimyndigheten kan hjälpa innovatörer inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden.

Det finns även finansieringsmöjligheter inom EU. Vinnova och Tillväxtverket erbjuder företagare kostnadsfri vägledning kring att söka EU-stöd. Läs mer här.