IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Delad glädje är dubbel glädje

breadcrumbs

Rester från en industri får nytt liv hos någon annan

I naturen finns gott om symbioser. Det är när organismer lever tillsammans i ett nära förhållande, som trädet och mossan på bilden. Industriell symbios handlar om samma sak - industrier samarbetar och drar nytta av varandra.

Hösten 2017 drog vi igång ett projekt kring industriell symbios tillsammans med Linköpings universitet och RISE. Vi ska kartlägga hur det ser ut i regionen och tydliggöra vilka restströmmar som finns.

Industriell symbios betyder att restresurser från en industri får nytt liv som resurs hos någon annan. Det kan handla om exempelvis materialströmmar och energi från pappersbruken, men det kan även handla om att dela tjänster med varandra, såsom logistiklösningar.

Fördelarna blir både ekonomiskt och miljömässigt goda för företagen som deltar i processen.

Vinnova har beviljat en miljon kronor till projektet som fått namnet ”Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province”.

Målet är att sätta vår region på kartan, att identifiera sidoströmmar från industrin och hitta cirkulära lösningar som är lönsamma för alla parter.