IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Restprodukter från bruken återanvänds i Multibioprojektet

Paper Province är en av elva deltagare i ett nytt projekt som fått arbetsnamnet Multibio. Det är en fortsättning på två tidigare projekt med syfte att få fram ett nytt koncept - ett multibioraffinaderi - som producerar de förnyelsebara biobaserade produkterna biovätgas, bioplast och fiskfoder.

Under 2017 växte idén om att ta tillvara skogsindustriella restprodukter fram. Rest- och sidoströmmar med lågt värde skulle kunna förädlas till de mer värdefulla bioprodukterna biovätgas, bioplast och fiskfoder. Aktörer från universitet, forskningsinstitut, konsultföretag, innovationsföretag, Paper Province och fyra massa- och pappersbruk har arbetat med idén och tagit reda på hur biovätgas, bioplast och fiskfoder kan framställas från brukens restströmmar. Nu arbetar de vidare under de kommande åren i ett nystartat projekt – MultiBio.

HÅLLBAR CIRKULÄR BIOEKONOMI

I Multibio utnyttjas en bakterie som har förmåga att omvandla hemicellulosa och näringsämnen ur avfall och processvatten med lågt värde från massa- och pappersindustrin och omvandla dem till högvärdiga produkter.

FAKTA

Projekttitel: Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio)

Deltagare: BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Drinor, Fortum, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Promiko AB, Research Institutes of Sweden (RISE), Rottneros, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stora Enso Skoghalls bruk

Projekperiod: 15 januari 2018-15 juni 2020

Projektledare: Karin Willquist, RISE

Finansiär: Vinnova