IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Paper Province kan hjälpa dig att söka pengar från PiiA
för att utveckla automationslösningar för industrin.

Automation förändrar industrin

Robotar och datorer styr allt mer av vår produktionsutrustning i fabriker och tillverkning. En fortsatt utveckling inom automation är en förutsättning för att kunna öka tillväxten. Därför stödjer vi projekt som är kopplade till automation. Vi driver också ett automationsnätverk där yrkesmänniskor kan träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta kring automationsfrågor.

Vinnova har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och Automation (PiiA) som ett av fem strategiska innovationsområden. Programmet har en budget på drygt 220 miljoner kronor mellan 2014 och 2016 och kommer därefter sannolikt att fortsätta på en nivå om minst 40 miljoner kronor per år.

Har du en idé till ett automationsprojekt? Paper Province kan hjälpa dig att söka pengar från PiiA för att utveckla automationslösningar för industrin.

Tillsammans med industrins deltagande har PiiA en budget på cirka en kvarts miljard kronor under de första tre åren, där en viktig del av verksamheten är att förbereda och genomföra utlysningar fram till beslut om finansiering. Detta för att skapa aktiviteter och förutsättningar för innovationer som i sin tur leder till en strategisk förnyelse av området Processindustriell IT och Automation. Man räknar med att medel tillskjuts i samma omfattning efter de tre första åren.
PiiA:s allmänna utlysningar…

DELTA I AUTOMATIONSNÄTVERKET


I Automationsnätverket träffas kompetenser som normalt inte träffar varandra, för att tillsammans diskutera och identifiera gemensamma behov och utmaningar. Bakom nätverket står företagsklustren Paper Province, Stål & Verkstad och Compare. Vill du vara med? Läs mer här…