IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider
breadcrumbs

Bioraffinering ökar lönsamhet

Ett massa- eller pappersbruk är i princip ett bioraffinaderi. Hundratals kemikalier och processer används för att producera papper eller massa och ett stort antal biprodukter utvinns på köpet vid tillverkningen. Dessa så kallade biströmmar kan användas till att producera massor av produkter med både högt och lågt förädlingsvärde. Om vi ska kunna förverkliga bioekonomin måste vi bli bättre på att ta tillvara dessa biströmmar så att vi utnyttjar träråvaran så effektivt som möjligt. Därför stödjer vi projekt som gör det möjligt att utvinna en större del av träråvaran med hjälp av bioraffinering.