IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider

Energieffektiviseringar utvecklar branschen

Paper Province stödjer utvecklingen av nya produkter och tjänster som minskar energianvändningen inom massa- och pappersindustrin. Det är ett viktigt arbete för att skapa en långsiktig hållbarhet i branschen. Genom åren har Paper Province hjälpt till att söka pengar och rigga projekt i regionen värda ungefär 4,5 miljoner kronor. Redan 2007 startade vi ett centrum för energieffektiviseringar vid namn Energy Square.

Har du en idé till en produkt eller tjänst som kan energieffektivisera någon del av skogens värdekedja? Paper Province kan hjälpa dig att utveckla och kommersialisera din idé. Mer konkret kan vi hjälpa dig med såddkapital och att söka utvecklingsbidrag eller projektpengar från befintliga utlysningar. Vi kan också hjälpa dig att utveckla och verifiera din idé och hitta personer med de kompetenser som behövs för att förverkliga din idé.

Redan 2007 började vi arbeta med kommersialiseringar av energibesparande produkter och tjänster för massa- och pappersindustrin i centrumbildningen The Energy Square. Samma arbete fortsätter nu under Paper Province, med hjälp av medel från främst Innovationsmyndigheten Vinnova. Nu kan vi även hjälpa till med alla idéer som rör andra delar av skogens värdekedja.

Paper Province arrangerar regelbundet mötesplatser för att forskare och företag ska kunna träffas och samverka för att energieffektivisera branschen.

Genom åren har vi kunnat visa upp många ”goda exempel” till samarbeten, där vi bland annat tillsammans med Karlstads universitet och Länsstyrelsen i Värmland startat flera uppdrag och löst finansiering till utvecklingsarbetet av dessa.

The Energy Square

bild

The Energy Square

The Energy Square startades av Paper Province 2007, som det första internationella centret för energieffektivisering inom massa och pappersindustrin.

Läs mer