IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

The Energy Square

Energieffektivisering är sedan drygt tio år ett hett ämne över hela världen. Inte minst inom den energiintensiva massa- och pappersindustrin. Därför startade Paper Province 2007 ett internationellt center för energieffektivisering; The Energy Square. Centret var det första i världen att enbart fokusera på produkter och tjänster för massa- och pappersindustrin. The Energy Squares uppgift var att underlätta processen att ta fram nya produkter och tjänster som minskar energianvändningen inom den globala massa- och pappersindustrin. Centret fungerade som en länk mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv där kunskap och kapital förs samman. Sedan 2012 drivs aktiviteterna vidare inom Paper Province utan att använda varumärket The Energy Square.