IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider

Miljöfrågorna är viktigare än någonsin

Kring år noll "visste" alla att jorden var platt. Före Kopernikus bok "Om himlakropparnas kretslopp" 1543 "visste" alla att jorden var universums centrum. Idag finns det fortfarande människor som "vet" att klimatet inte påverkas av våra utsläpp av växthusgaser. Men under 2014 års tio första månader var temperaturen på jorden 0,68 grader celsius över genomsnittstemperaturen för 1900-talet, enligt den amerikanska vädertjänsten NOAA, vilket är nytt rekord för perioden sedan mätningarna startade. Ska vi klara tvågradersmålet måste vi enligt IPCCs (Inter Governmental Panel on Climate Change) rapport från 2 november 2014 bryta alla trender och prognoser och börja minska de globala utsläppen senast år 2020.

BIOEKONOMIN ÄR MILJÖNS BÄSTA VÄN

Skogsindustrin kan bli framtidens miljöreaktorer, som raffinerar skogsråvara till långt mycket mer än bara papper, massa och virke. Teknik finns för att ta vara på restströmmar och använda dem för att producera snart nog allt som går att tillverka av fossila råvaror. Det tar bara lite tid att kommersialisera den.

Paper Province stödjer utvecklingen av produkter och tjänster som kan ersätta fossila råvaror med biologisk träråvara. Har du en idé till en produkt eller tjänst kan vi hjälpa dig med såddpengar eller att söka utvecklingsbidrag eller projektpengar för att förverkliga din idé. Vi kan också hjälpa dig hitta kontakter, bygga konsortie och mycket annat.

MÖTESPLATSER – MILJÖ


Miljö- & Energimötet för Skogsindustrin