IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Vi har mycket att lära oss av
omvärlden och vår kompetens
efterfrågas långt utanför vår region.

breadcrumbs

Internationalisering

Vill du hitta utländska affärspartners? Paper Province har ett internationellt nätverk av kontakter med företag och utbildningsinstitut i de skogsindustriella näringarna. Vi arbetar aktivt för att skapa nya utbyten med utländska organisationer, för att marknadsföra vår region och våra medlemsföretag, men också för att lära oss om vår omvärld.