IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider

Klustersamverkan för ökad innovation i företag

1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge i Frimurarlogen vid Stora Torget i Karlstad. Den 20 februari 2014 undertecknades ett nytt unionsavtal mellan Sverige och Norge i samma lokal. En union som dessutom får förstärkning av Finland.

SKA ÖKA ANTALET INNOVATIONER

MISICS är ett samarbetsavtal mellan Paper Province, norska skogsklustret Tretorget AS och finska bioekonomiklustret JAMK University of Applied Sciences om att gemensamt verka för att öka antalet innovationer inom skogsindustrins små och medelstora företag.

Klustren har enats om att skapa en gemensam plattform för informationsutbyte, där vi alla ska dela med oss av information om forsknings- och innovationsprojekt, lediga tjänster och examensarbeten. Vi ska också driva gemensamma utvecklingsprojekt.

SÖKER DU KONTAKTER I FINLAND ELLER NORGE?

Vi kan hjälpa dig hitta kontakter i våra båda grannländer. Om det så rör forskning, affärer eller teknikutveckling så kan du höra av dig till Magnus Persson.