IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Genom nära samarbete med regionens
företag utformas utbildningarna så de
passar industrins framtida behov

breadcrumbs

Teknikcollege Värmland

Behöver du hitta nyutbildade tekniker? Teknikcollege Värmland erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med teknik- och industriföretag. Paper Province är partnerföretag till Teknikcollege Värmland och vår vd, Maria Hollander sitter med i styrelsen. Teknikcollege finns i åtta Värmländska kommuner och yrkesutbildar gymnasieelever i en stor bredd av tekniska utbildningar.

Vad är Teknikcollege Värmland?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensbehov som våra industriföretag har. Paper Province är en av Teknikcollege Värmlands samarbetspartners.

Utbildningar inom Teknikcollege Värmland

Karlstad

Älvkullegymnasiet

 • Ett fjärde år Gymnasieingenjör, inriktning:
  – Design och Produktutveckling
  – Informationsteknik
  – Produktionsteknik
  – Samhällsbyggande
 • Teknikprogrammet, inriktning:
  – Design och produktutveckling
  – Informations- och medieteknik
  – Produktionsteknik
  – Samhällsbyggnad och miljö
  – Teknikvetenskap

Karlstads Teknikcenter

 • Yrkeshögskola, inriktning:
  – Processtekniker
  – Industrirörtekniker
  – Anläggningskonstruktör, inriktning rör/mekanik

Kristinehamn

Presterudsgymnasiet

 • Industritekniska programmet, inriktning:
  – Produkt- och maskinteknik
  – Svetsteknik

Brogårdsgymnasiet

 • Teknikprogrammet, inriktning:
  – Design och produktutveckling
  – Informations- och medieteknik
  – Teknikvetenskap

Hagfors

Älvstrandsgymnasiet

 • Industritekniska programmet, inriktning:
  – Produkt- och maskinteknik
 • Teknikprogrammet, inriktning:
  – Design och produktutveckling
  – Informations- och medieteknik
  – Produktionsteknik

Sunne

Sunne Gymnasieskola/Broby

 • Industritekniska programmet, inriktning:
  – Originalare
  – Tryckare
  – Driftssäkerhet och underhåll
  – Produkt- och maskinteknik
 • Yrkeshögskola, inriktning:
  – Förpackningsdesigner
  – Grafisk formgivare/tekniker
  – Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion

Säffle

Herrgårdsgymnasiet

 • Teknikprogrammet, inriktning:
  – Design och produktutveckling
  – Informations- och medieteknik
  – Produktionsteknik
  – Teknikvetenskap

Arvika

Taserudsgymnasiet

 • El- och energiprogrammet, inriktning:
  – Automation
 • Industritekniska programmet, inriktning:
  – Produkt- och maskinteknik
  – Svetsteknik

Solbergagymnasiet

 • Teknikprogrammet, inriktning:
  – Design och produktutveckling
  – Teknikvetenskap

Eda

Eda Teknikcenter

 • Industritekniska programmet, inriktning:
  – Driftssäkerhet och underhåll
  – Produkt- och maskinteknik