IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27
back
Tillbaka till Medlemmar

LignoBoost Demo AB

headerimage
Adress
LignoBoost Demo AB

Box 4017

681 04 Kristinehamn

Kontaktuppgifter

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/single-medlemmar-anlaggningar.php on line 150
Kontaktperson
Stefan Andersson

LignoBoost demonstrationsanläggning i Bäckhammar invigdes 2007. Anläggningen drivs av LignoBoost Demo AB, ett dotterbolag till Innventia. Det bildades i syfte att demonstrera konceptet LignoBoost i en nästan kommersiell skala, men anläggningen är idag mycket mer än så – en infrastruktur för bioraffinaderiutveckling. Framtidsvisionen är att utveckla anläggningen till ett bioraffinaderi där ved/sågspån/avverkningsrester och svartlut förädlas till kemikalier, material och högvärdig energi.

Det pågår en daglig produktion av högkvalitativt lignin på anläggningen. Man utför även uppdrag för kunder som vill utvärdera sin egen svartlut eller ligninprodukter från svartlut. Det är dessutom möjligt att utföra storskalig produkt- och processutveckling på anläggningen.

Demonstrationsanläggningen kan med full bemanning producera upp till 8000 ton lignin per år, vilket kan användas för storskaliga försök. Med dagens bemanning är ca 1 000 årston möjligt. Till exempel har ligninbränslet använts i långtidsförsök (2007-2008) för att ersätta kol på Fortums kraftvärmeverk i Stockholm (Lindman 2009). Ett annat exempel är fullskaleförsök i en mesaugn i ett svenskt massabruk, där ersättning av fossila bränslen utvärderades.

LIGNOBOOST

LignoBoost är en unik teknik, för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk, som rönt mycket uppmärksamhet. Tekniken har utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers tekniska högskola, bl a inom ramen för tre forskningsprogram sedan slutet av 90-talet.

LignoBoost-processen ger möjligheter till kapacitetsökning vid massabruket till lägre kostnad än utbyggnad av en ”trång” sodapanna.

Lönsamheten förbättras ytterligare om ligninet kan utnyttjas som:

  • Ersättning för eldningsolja eller naturgas i till exempel massabrukens mesaugnar.
  • Råvara för produktion av värdefulla produkter, som till exempel kolfibrer.

LignoBoost är en av de tekniker som finns tillgängliga och redo att användas för att utveckla ditt bioraffinaderi. Sedan 2008 ägs LignoBoost-tekniken av Valmet.

VI ERBJUDER

  • Möjligheter till samarbetsprojekt där svartlut utvärderasför LignoBoost-processen eller andra koncept där lignin separeras från svartlut (till exempel med hjälp av membranfiltrering, centrifugering etc. i demoskala).
  • Möjligheter till samarbetsprojekt där vi tillsammans utvecklar användning av lignin i olika produkter
  • Storskalig produktion av lignin för leverans till er enligt t ex årsvisa avtal
  • Modellering av din massafabrik – material, Na/S, energi och vatten balansen – inklusive en teknisk-ekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost konceptet i ditt massabruk.
  • Processutveckling för att förbättra dina bioraffinaderimöjligheter.
  • FoU-projekt skräddarsydda för dina ändamål.

 

mapicon

Nyheter om medlemsföretag

flik
27
April
Nyheter
Av: m-hilden
  • image-slider

”Det här är en världsunik anläggning”

Ja, i Bäckhammar finns en världsunik anläggning. Där, närmare bestämt i LignoBoost Demo ABs demonstrationsanläggning, framställs nämligen 96-98-procentigt rent lignin. Som det senaste tillskottet bland våra medlemmar hälsar vi dem välkomna till Paper Province.

Läs mer