IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/functions/pp-functions/podio/podio-item.php on line 27
back
Tillbaka till Medlemmar

SSG Standard Solutions Group AB

logo
Adress
SSG-Standard Solutions Group AB

Köpmangatan 1

852 31 Sundsvall

Kontaktuppgifter

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/pp.bullserver.se/wp-content/themes/pp/single-medlemmar-anlaggningar.php on line 150
Kontaktperson

HÅLLBARA FRAMTIDSSATSNINGAR

SSG arbetar med att ta fram gemensamma lösningar på gemensamma industriella problem.

Gemensamma standarder inom industrin leder till ökad resurseffektivitet, högre personsäkerhet, högre tillgänglighet, högre driftsäkerhet och därmed även ökad hållbarhet.

Gemensamma standarder underlättar såväl intern benchmarking för fortsatt effektivisering, liksom val av bästa möjliga hållbara lösningar vid inköp och upphandlingar. Med SSG standarder ökar kraven på, men också utvecklingssamarbetet, med leverantörerna. I flera av SSG:s kommittéer deltar de största tillverkarna och konsulterna tillsammans med industrins egna experter i arbetet med att utveckla nya standarder. Gemensamma standarder är med andra ord en viktig hållplats på den nödvändiga vägen mot ökad hållbarhet. SSG Standard Solutions Group har hittills tagit fram närmare 450 standarder inom områdena teknik, underhåll, inköp, logistik, säkerhet och miljö.

DETTA ÄR SSG

SSG är med sitt breda nätverk ett kunskapscenter, som genom erfarenhetsutbyte, informationsutbyte, rådgivning och kompetensutveckling hjälper hela industrin till ökad kunskap och insikt i syfte att bli effektivare och säkrare inom området asset management, innefattande industrins såväl fysiska som intellektuella kapital.

STANDARDISERING

Framtagning av tekniska standarder och rekommendationer för internationell processindustri.

UTBILDNING

Webbaserade och lärarledda utbildningar samt konferenser inom SSGs tre affärsområden.

RÅDGIVNING

Rådgivning och handledning inom blanda annat elansvar, elsäkerhet, projekt, säkerhet och inköpsprocesser.

INFORMATION

Information om aktuella standarder, lagar och föreskrifter inom SSGs tre affärsområden.

INFORMATIONS- & LAGERHANTERING

I SSGs produktportfölj ingår dessutom informationsdatabasen SSG Produktdatabas, vilken är en infrastrukturtjänst som stödjer arbete med strategiskt inköp och minskad kapitalbindning i industrins stödprocesser (konstruktion, underhåll, inköp, förråd).

SÅ ARBETAR SSG

SSGs för närvarande tio kommittéer består av bortemot 60 arbetsgrupper med totalt cirka 500 industriella experter med totalt cirka 500 industriella experter med daglig och praktisk erfarenhet från internationell processindustri.

Kommittéerna känner kontinuerligt av utvecklingen i industri, marknad och omgivande samhälle och tar därefter fram förslag på gemensamma standardiserade lösningar på gemensamma problem.

Uppgiften för SSGs operativa organisation är sedan att produktifiera, kommersialisera, driva och förädla de industrigemensamma lösningarna. Allt i syfte att göra de industriella processerna säkrare, smidigare, mer tidsbesparande, mer resurs- och kostnadseffektiva och därmed även mer hållbara.

Idag erbjuder SSG ett stort antal gemensamt framtagna tjänster och produkter till sina kunder inom processindustrin.

mapicon