IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider
breadcrumbs

Automationsnätverket

Vill du träffa andra som arbetar med automation? Gå med i Automationsnätverket som vi driver tillsammans med klustren Compare och Stål & Verkstad.

Syftet med automationsnätverket är att para ihop kompetenser som normalt inte träffar varandra, för att de tillsammans ska kunna identifiera och diskutera gemensamma behov och utmaningar. Därför ska nätverket bestå av forskare såväl som företrädare för både industrier och leverantörer av automationslösningar. Bakom nätverket står företagsklustren Paper Province, Stål & Verkstad och Compare.

EN BÄTTRE PRODUKTION

Industrin är beroende av allt bättre automationslösningar för att kunna öka sin effektivitet och lönsamhet. Med hjälp av automation kopplas it-system samman med elektronik och mekanik för att öka noggrannheten, effektivisera och förbättra exempelvis repetitiva tillverkningsprocesser. Det handlar om komplexa system av sensorer, datanätverk och tillverkningsmaskiner som styrs automatiskt av programvaror.

VILL DU VARA MED I
AUTOMATIONSNÄTVERKET?

Kontakta projektledare Marcus Elmer, 073-066 28 33