IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
2 December 2014

100.000 stipendiekronor till karlstadsstudenter

Vinden är en förnyelsebar energikälla där det finns mycket att hämta! Om man gör det på rätt sätt vill säga, vilket civilingenjörsstudenterna Helena Nydahl och Annica Marmolin har gjort! För att utveckla sin idé tilldelas de stipendium på 100 000 kronor från Ljungbergsfondens Teknikerjakten. Annica och Helena har planerat sitt projekt i ett års tid och nu får de äntligen möjligheten att sätta planerna i verket!

BERÄTTA OM ER IDÉ

Idén går ut på skapa ett förnybar energilager i form av tryckluft, på ett sätt att överskottsenergin inte går till spillo. Det finns pågående forskning och utvecklingsarbete inom energilagring eftersom området är intressant och bidrar till en hållbar utveckling.

Det finns ett antal anläggningar runt om i världen som använder tryckluft som energilager, tekniken heter Compressed Air Energy Storage (CAES), med syftet att producera el. Vår idé går ut på att driva en kompressor med hjälp av ett vindkraftverk. Idén skiljer sig från befintlig teknik då vi vill använda oss av en rörelseenergi-driven kompressor istället för eldriven. Vi ser också möjligheten att använda tryckluften direkt, inte producera el. Examensarbetet kommer rikta in sig på pappersindustrin, där man renar vatten med tryckluft, men användningsområdena är många fler än så.

Pengarna från Ljungbergsfonden kommer användas för att bygga en pilotanläggning, så där kommer en hel del av vår tid framöver att läggas. För oss civilingenjörer är utbildningen väldigt teoretisk men Ljungbergsfonden har gett oss en unik chans att utvecklas som ingenjörer och entreprenörer då vi ska applicera teorin i parktiken.

HUR HAR DRIVHUSET HJÄLPT ER?

Drivhuset har pushat oss i vårt entreprenörskap genom vägledning och utbildningar, de har fått oss att våga satsa! Med sina event och anställda har Drivhuset gett oss möjligheten att skapa ett bra och utbrett nätverk. Drivhuset har även fått oss att inse att vi är entreprenörer och att en karriär inom entreprenörskap är möjlig!

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Nästa steg är att skriva examensarbete om idén. Vi har även planerat in resor för att träffa företag inom branschen och nätverka vilket förhoppningsvis kommer ge oss ännu djupare förståelse och bättre slutrapport. I mars ska vi till Tyskland på en mässa som handlar om lagring av förnybar energi och för att vi ska kunna få se en CAES-anläggning i verkligheten planerar vi även en resa till USA, där världsledarna inom tekniken finns.

Fler Nyheter

flik
15
March
Nyheter
Av: m-hilden

Pilotprojekt för industriell omvandling inlett i Bryssel

Paper Province deltog som regional intressent när det första steget togs i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Projektet syftar till att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen.

Läs mer
flik
12
March
Nyheter
Av: m-hilden

Guldvargen-nominering för Forskning är konst

Paper Province är tillsammans med Bulldozer Kommunikationsbyrå ett av fyra företag som nominerats till “Årets innovative” i Guldvargen 2018. Detta tack vare den innovativa vernissagen där forskningsprojekt tolkades och visades upp som konst på Karlstad CCC.  

Läs mer
flik
5
March
Nyheter
Av: m-wangestam

Fossilfri torkning med Ircons IR-teknik

Ircon Drying Systems är nya medlemmar i Paper Province. Företaget tillverkar torksystem för pappers- och livsmedelsindustrin. ”Vi har bäst utrustning i världen när det gäller el-infra”, säger vd Magnus Nilsson.

Läs mer
flik
27
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Paper Province belönat med guld

I dessa OS-tider har även Paper Province belönats med guldmedalj. “Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet”, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Läs mer