IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
20 August 2014

Nordisk värmekompetens - projekt med framtidstro

Karlstads universitet och energiföretag har i samverkan skapat nya utbildningar inom området energiteknik. Hur samhället löser sin energiproduktion är en av nyckelfaktorerna för en miljömässigt hållbar utveckling.

– Vi samlade det bästa inom området från fem svenska och norska högskolor och universitet samtidigt som kurserna utvecklats i samarbete med branschen, säger professor Bengt Månsson vid Karlstads universitet, projektledare på den svenska sidan. Projektet har varit så lyckat att vi kommer att fortsätta vidareutveckla kursutbudet, vilket även är ett önskemål från finansiärerna.

Fokus på värme och bioenergi

Utbildningarna samlas under namnet Nordisk värmekompetens och är ett interregprojekt som involverar, förutom Karlstads universitet, högskolorna i Oslo och Akershus, Gjövik, Hedmark och Högskolan Dalarna. Bland företagen som medverkar finns Stora Enso Skoghall, Akershus Energi, Karlstads Energi och Borlänge Energi. Även nätverket Energy Square deltar i projektet.

– Vi kan glädjas åt många nöjda studenter och vi har med goda marginaler överträffat alla mål vi satte för projektet, en del mål med dubbel marginal, säger Bengt Månsson.

Kurserna vänder sig både till yrkesverksamma och till studenter som har en ingenjörsutbildning och vill gå vidare. Utbildningarna fokuserar på värme och bioenergi. Två exempel är ”MKB för energisystem” och ”Förbränningsprocesser och produktion av biogas”.

– Vi har kunnat erbjuda utbildning av högsta kvalitet och det nära samarbetet med olika energiföretag garanterar också att studenterna fått aktuell kunskap om praktisk tillämpning, berättar Are Kjeang universitetsadjunkt i energiteknik och en av drivkrafterna bakom utbildningssatsningen. Vi är också mycket nöjda med att 40 procent av studenterna var kvinnor, vilket får anses väldigt högt för utbildningar på tekniksidan.

Möjligheter och hinder

– Genom projektet har vi haft resurser att göra något extra inom kursutbudet, säger Jon Samseth från högskolan i Oslo och Akershus. En del svårigheter har vi stött på under tiden vilka har att göra med att vi arbetar över nationsgränsen. Olika regelverk som behöver justeras för att underlätta samverkan mellan länderna. Alla parter är dock överens om att hinder är till för att överbryggas.

Fortsättning följer

Målet var att utveckla gränsöverskridande kompetensuppbyggnad baserad på den bäst etablerade kunskapen i Europa. Interregprojektet som avslutas efter sommaren var treårigt och den sammanlagda budgeten för satsningen låg på nära 15 miljoner kronor. En fortsättning planeras och man förbereder för nya gemensamma ansökningar inom teknikutveckling.

Fler Nyheter

flik
15
March
Nyheter
Av: m-hilden

Pilotprojekt för industriell omvandling inlett i Bryssel

Paper Province deltog som regional intressent när det första steget togs i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Projektet syftar till att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen.

Läs mer
flik
12
March
Nyheter
Av: m-hilden

Guldvargen-nominering för Forskning är konst

Paper Province är tillsammans med Bulldozer Kommunikationsbyrå ett av fyra företag som nominerats till “Årets innovative” i Guldvargen 2018. Detta tack vare den innovativa vernissagen där forskningsprojekt tolkades och visades upp som konst på Karlstad CCC.  

Läs mer
flik
5
March
Nyheter
Av: m-wangestam

Fossilfri torkning med Ircons IR-teknik

Ircon Drying Systems är nya medlemmar i Paper Province. Företaget tillverkar torksystem för pappers- och livsmedelsindustrin. ”Vi har bäst utrustning i världen när det gäller el-infra”, säger vd Magnus Nilsson.

Läs mer
flik
27
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Paper Province belönat med guld

I dessa OS-tider har även Paper Province belönats med guldmedalj. “Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet”, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Läs mer