IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
25 September 2017

Ny projektledare med fokus på tjänsters logik

Per Myhrén är Paper Province nye projektledare. En friluftsälskande person som gärna hämtar kraft i skog och fjäll. Yrkesmässigt brinner han lite extra för tjänsteinnovationer kopplade till industriella nätverk.

Projektledarna på Paper Province jobbar med innovation och utveckling inom den skogliga bioekonomin. Nu har gänget utökats med Per Myhrén, med erfarenheter inom bland annat tjänsteutveckling och forskning.

Några termer som återkommer när Per ska berätta om sitt yrkesverksamma liv är värdeskapande, användarnytta och tjänsters logik.

– Tjänsters logik bygger på att man förstår de värdeskapande processerna hos användaren. Användaren måste vara utgångspunkten för det man utvecklar.

Det här tankesättet går att applicera på det mesta – och absolut i ett kluster som Paper Province.

– De projekt vi rullar ut ska skapa någon typ av nytta; för det regionala näringslivet, för arbetsmarknaden och så vidare. Det ligger i tjänsternas DNA och det tankesättet har jag med mig i ryggraden.

Besöksnäringen

Per är uppvuxen i Karlstad. Han läste fyraårig teknisk linje på Älvkullegymnasiet, men har sedan dess inte ägnat sig så mycket åt tekniken. Han hamnade istället i besöksnäringen. Och det var där intresset för tjänsters logik startade.

– Det var spännande att försöka förstå kundens förväntningar. Vad är det som skapar en nöjd kund? Vad är det som gör att man kommer tillbaka? Det var egentligen så det började. När man problematiserar det lite mer blir det ett ganska komplext ämne.

Han trivdes inom besöksnäringen där han jobbade bland annat som skidlärare och guide/färdledare. Men insåg också att det inte var något han skulle syssla med tills han blev 65 år.

– Jag åkte runt och levde i kappsäck. Det var inte hållbart i längden, men en nyttig erfarenhet att ha med sig.

Ekonomprogrammet

Han ville dressa om till något mer teoretiskt och sökte in till ekonomprogrammet vid Karlstads universitet. Och hans fokus hamnade förstås på – ja just det, tjänsteutveckling.

– Jag kom i kontakt med Centrum för tjänsteforskning (CTF) och kom in i ett forskningsprojekt som jag jobbade vidare med direkt efter utbildningen.

Efter det tillbringade han några år som konsult i Stockholm med marknadsundersökningar och analyser. Sedan var det dags för flytt igen. Nu hade han tillsammans med två kollegor köpt Långbergets sporthotell i norra Värmland.

– Tack vare den tiden fick jag en bra inblick i entreprenörskap och en småföretagares vardag.

Men Långbergets sporthotell låg långt bort, tjugo mil från Karlstad och familjen, så han och kollegorna valde att sälja verksamheten.

Forskare och näringsliv möts

Återigen fick Per en förfrågan från Karlstads universitet när CTF hörde av sig och ville att han skulle göra ett uppdrag åt universitetet.

– Det handlade om att bygga mötesplatser mellan forskarvärlden och det regionala näringslivet, i mitt fall de fyra industriklustren Paper Province, Compare, Stål och verkstad och The Packaging Arena. Min roll var att skapa ett intresse för att mötas i gemensamma projekt, som en typ av brobryggare.

Per fick även andra kunskaper han tar med sig in i sin roll som projektledare hos oss. En del av uppdraget handlade om att jobba med strukturfondsfinansierade projekt, att samordna, samla in underlag från forskarna och se till att rapporteringen fungerade.

Samverkan mellan kluster

Och hans insyn i klusterutveckling breddades när han fick uppdrag för Region Värmland. De handlade om samverkan mellan klusterorganisationer i norra Mellansverige.

De senaste fem åren har Per varit anställd på SSG, Standard Solution Group AB, där han ägnade sig åt  innovationsprocesser och utvecklingsarbete i industriella nätverk.

Under den här tiden öppnade sig också möjligheten till en industridoktorandtjänst på universitetet som ska mynna ut i en ekonomielicentiatexamen med fokus på öppna tjänsteinnovationer i industriella nätverk.

Fritiden ägnar han gärna åt friluftsliv.

– Mest blir det alpin skidåkning, men jag åker gärna längd också. Allt som har med skidor att göra är roligt. Men även annat friluftsliv i fjäll och skog är skönt. Sista tiden har jag börjat cykla mountainbike. Man får mycket kraft av att vara i naturen.

Fler Nyheter

flik
15
March
Nyheter
Av: m-hilden

Pilotprojekt för industriell omvandling inlett i Bryssel

Paper Province deltog som regional intressent när det första steget togs i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Projektet syftar till att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen.

Läs mer
flik
12
March
Nyheter
Av: m-hilden

Guldvargen-nominering för Forskning är konst

Paper Province är tillsammans med Bulldozer Kommunikationsbyrå ett av fyra företag som nominerats till “Årets innovative” i Guldvargen 2018. Detta tack vare den innovativa vernissagen där forskningsprojekt tolkades och visades upp som konst på Karlstad CCC.  

Läs mer
flik
5
March
Nyheter
Av: m-wangestam

Fossilfri torkning med Ircons IR-teknik

Ircon Drying Systems är nya medlemmar i Paper Province. Företaget tillverkar torksystem för pappers- och livsmedelsindustrin. ”Vi har bäst utrustning i världen när det gäller el-infra”, säger vd Magnus Nilsson.

Läs mer
flik
27
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Paper Province belönat med guld

I dessa OS-tider har även Paper Province belönats med guldmedalj. “Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet”, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Läs mer