IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Ett företagskluster för skoglig bioekonomi

Vi vill bygga en värld där våra träd används till mycket mer än bara papper och virke. En värld där varor och energi produceras av skogen istället för fossila råvaror. En värld där klimatet är lika friskt som ekonomin, och där vi inte alltid går den enklaste vägen utan den bästa. Den mest hållbara.

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring. Vårt arbete går ut på att stärka hela regionens konkurrenskraft genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer – privata och offentliga.

Vill du vara med? Här kan du bli medlem…

Klusterorganisationen bildades 1999 och ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag – allt från globala giganter till enmansföretag.

HELA VÄRDEKEDJAN

Bland våra medlemsföretag finns alla stora maskinleverantörer, en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk och en rad små och medelstora underleverantörer av tjänster och komponenter. Företagen representerar hela värdekedjan från skog till färdig produkt.

I regionen finns fler än 200 företag med koppling till massa- och pappersindustrin. Företagen har cirka 12.000 anställda, vilket är unikt. Ingen annanstans i världen finns så mycket kompetens inom massa, papper och förpackningar.