IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Klimatsmart Innovation

I juni 2015 beviljades Paper Province delfinansiering till det nya projektet Klimatsmart Innovation på 6,2 miljoner kronor kommer från Tillväxtverkets strukturfondsutlysning. Den totala omsättning i projektet är 12,4 miljoner kronor fördelat över tre år med start i oktober 2015. Det övergripande målet är att säkerställa en hållbar och långsiktig regional plattform för innovation och utveckling inom skogsbaserade värdekedjor, som en förutsättning för företagens tillväxt och innovationskraft. Projektet ska även bidra till hög effektivitet och lönsamhet, samt ökad innovationskraft i basindustrin samtidigt som utvecklingen tar sin utgångspunkt i hållbara och klimatsmarta lösningar.

Förbättra förutsättningarna för innovation och tillämpning av koldioxidsnål teknik

  • Mångfald, kreativitet & innovation behövs för att säkra kompetensförsörjning som gynnar innovation och utveckling. Studentsamarbeten och genusmedvetet ledarskap är exempel på aktiviteter som ska genomföras.
  • Klimatsmart affärsutveckling handlar om att stärka företagens kunskaper om tjänstefiering, kommunikation och hållbarhet så att de är bättre rustade för framtiden.

Utveckling av innovationsprocessen

  • Idégenerering handlar om att öka inflödet av klimatsmarta idéer vilket kommer att leda till både tillväxt och en mer hållbar region. Detta kommer bland annat att ske i lokala workshops, runt ett stort företag inom skogsindustrin, med deltagande i ett kvadrupel helix perspektiv.
  • Finansiering och projektutveckling ska ge Värmland mer internationella perspektiv och ytterligare resurser för forskning och utveckling.
  • Test och demonstratormiljöer kommer att behövas för att testa nya idéer så att de är hållbara såväl ekologiskt som ekonomiskt.
  • Internationalisering ska öka innovationer, företagen och Värmland synlighet internationellt för att nå ökad tillväxt genom ökad global efterfrågan på värmländska innovationer.