IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
citat

Vill du lyckas i pappers- och massaindustrin? Etablera dig i Paper Province


breadcrumbs

Historik

Paper Province startades 1999 av sju företag som hade samma behov av att rekrytera kompetent personal. Genom åren har vi tagit initiativ till insatser som stärkt hela det regionala näringslivet och kompetensförsörjningen inom vår bransch. Vi har stärkt teknikutvecklingen och energieffektivisering, och vi har belönats med ett antal utmärkelser. Vi har väckt ungdomars intresse för vår bransch och genererat tusentals artiklar i både regionala, nationella och internationella medier. Vi har också hjälpt många innovatörer att utveckla och kommersialisera sina idéer.

HÄR UTVECKLAS DEN MODERNA MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

Paper Province (PP) bildades 1999. Föreningen ägs och drivs av ett knappt hundratal medlemsföretag. Här finns alla stora maskinleverantörer, en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk och en rad små och medelstora underleverantörer.

Företagen representerar hela värdekedjan och kringliggande tjänstesektor och är verksamma i mer än 100 länder.

Här utvecklas den moderna massa- och pappersindustrin. I regionen finns mer än 200 företag med koppling till denna industri. Det är unikt. Ingen annanstans i världen finns det så mycket kompetens samlad inom denna industri. Därför har mycket av den teknologi som används och installeras på massa- och pappersbruk över hela världen sitt ursprung här.

Utbildningen och forskningen på Karlstads universitet och samarbetet med Karlstads Teknikcenter involverar och berör medlemsföretagen i PP. Ett fungerande och etablerat kluster som PP bidrar till regionens tillväxt. Kopplingen till en global marknad bidrar också till flöden av produkter, tjänster, människor, kapital och idéer.

Ju mer Paper Province syns ute i världen, desto fler människor, företag och investerare söker sig hit till vår region. Många av våra medlemsföretag har flyttat sina kontor hit till ”Provincen”, där världsledande produkter och kunskap finns. Externa mätningar visar att Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

VIKTIGA HÄNDELSER

1999 The Paper Province startades som ett projekt av sju företag för att samarbeta kring kompetensförsörjning.

2003 The Paper Province omvandlas till en organisation, The Paper Province Ek För, med drygt 20 medlemsföretag.

2003 Startade Teknikklubben Lusten på Värmlands museum, ett led i att skapa attraktionskraft för teknik i allmänhet och med pappersteknik i synnerhet. Teknikklubben Lusten är en utveckling av initiativet Fiberteket som Stora Enso startade i anslutning till sitt forskningscenter, under nittiotalet.

2004 Invigdes satsningen på Karlstads Teknikcenter en storsatsning på eftergymnasiala utbildningar i ett PPP-projekt i samverkan mellan Karlstas kommun och The Paper Province.

2004 Startade The Paper Province The Packaging Greenhouse AB. Verksamheten bygger på den pilotmaskin som The Paper Province fick köpa av Metso Paper Karlstad, då tillverkningen av kartongmaskiner flyttades till Finland.
I denna fristående industriforskningsmiljö kan kunder provköra olika basmaterial och vässa sin kompetens med hjälp av skräddarsydda och processnära utbildningar.

2005 The Paper Province är en av initiativtagarna till projektet The Packaging Arena – senare en medlemsorganisation – en innovativ miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling. 2015 gick Paper Province samman med Packaging Arena för att vinna gemensamma fördelar.

2007 Utsågs The Paper Province till topp 16 ”Top European Clusters in High Innovation Regions” – det enda i Sverige. Det var European Cluster Observatory, som granskat 2 110 kluster i 230 länder.

2007 Samma år startade The Paper Province projektet The Energy Square – Ett nytt internationellt center för energieffektivisering inom papper- och massaindustrin –  också en länk mellan universitet, institut och företag. www.energysquare.se

2010 Utsågs The Paper Province till – Ett Europeiskt kluster i världsklass, och hamnade på 100 – listan över de bästa klustren i världen, nu med 90 medlemsföretag.

2013 The Paper Province utsågs till vinnare i Innovationsmyndighetens Vinnovas tävling för regioner, Vinnväxt. Därmed får föreningen cirka 130 miljoner kronor att satsa på att bygga en regional bioekonomi kring skogsråvaran.

2014 The Paper Province byter namn till Paper Province och ändrar i stadgarna så att föreningens syfte nu är att vara en globalt ledande aktör inom skogsbaserad bioekonomi.

2015 Paper Province går samman med Packaging Arena och vinner viktig kompetens kring förpackningsutveckling