IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft.

Verksamheten kretsar kring fyra strategiska områden:

Innovation och utveckling
Kompetensförsörjning
Internationalisering
• Regional kraftsamling

Utöver dessa har vi flera verktyg för att stötta arbetet så som mötesplatser, nätverk, projektutveckling, omvärldsbevakning samt kommunikation/marknadsföring.

Ägs och drivs av medlemmarna

Bland medlemsföretagen finns bioenergileverantörer, förpackningsföretag, alla pappersindustrins stora maskinleverantörer, en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk och en rad små och medelstora underleverantörer av tjänster och komponenter. I regionen finns över 200 företag från skogens värdekedjor och kringliggande tjänstesektorer, som tillsammans är verksamma i fler än 100 länder.

Hög lönsamhet och tillväxt

Oberoende mätningar visar att medlemsföretagen de senaste sex åren haft tre gånger högre tillväxt än länet i stort och 6,8% högre lönsamhet än det svenska genomsnittsföretaget.