IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
citat

“Ett företagskluster är lite som en idrottsförening för företag”


Tillväxtverket
breadcrumbs

Vad är ett företagskluster?

På ytan ser det så enkelt ut. Det är väl bara att rafsa ihop ett knippe företag, arrangera en nätverksträff med kaffe och färska mollusker. Sedan byter man visitkort tills fingrarna domnar, och vips så har man ett företagskluster. Svårare än så är det väl inte, eller?

KLUSTER ELLER KLUSTERINITIATIV?

Nja, Riktigt så lätt är det inte. För det första är det skillnad på ett kluster och ett klusterinitiativ. Kluster kan växa fram var som helst där det finns mycket kompetens inom ett visst område. Tillväxtverket definierar det som “en geografisk koncentration av företag inom en viss bransch”, och menar att i sådana kluster ökar tillväxten, och utvecklingen av branschmässig kunskap och teknik snabbare än på andra ställen”. Ett klusterinitiativ å andra sidan är en organisation som har till syfte att samordna företagen i ett kluster och driva ett organiserat utvecklingsarbete i syfte att stärka klustrets tillväxt och konkurrenskraft. Lite som en idrottsförening för företag.

LEDER TILL ÖKAD TILLVÄXT

Generellt leder klusterinitiativens arbete till ännu bättre tillväxt tack vare att samverkan mellan företagen ökar. Paper Province är ett sådant klusterinitiativ med fokus på skoglig bioekonomi.

SKRIANDE BEHOV AV KOMPETENT PERSONAL

Paper Province startades redan 1999 av sju företag som hade samma skriande behov av att rekrytera kompetent personal. Sedan dess har ytterligare 80 företag anslutit sig till initiativet och vi samordnar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att utveckla vårt regionala företagskluster.

Externa mätningar visar att Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

ETT NATURLIGT FÖRETAGSKLUSTER

I Värmland, Dalsland och Närke har en stor del av befolkningen länge arbetat med att förädla skog på ett eller annat vis. Redan tidigt etablerades ett stort antal pappersbruk i regionen och utan att någon egentligen hade reflekterat över det växte ett naturligt skogsindustriellt företagskluster fram. Den goda tillgången på skogsråvara var förmodligen avgörande för utvecklingen, men också att det fanns mycket regional kompetens kring skogsförädling.

KLUSTERFAKTA


  • 2007 – 2011 hade Paper Province företag tio gånger högre tillväxt än resten av Värmland
  • 2007 – 2011 ökade antal anställda i Paper Province med 2%, medan antalet anställda i Värmland minskade med 5%.