IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
9 October 2015

Teknikcollege – en satsning där alla blir vinnare

Svensk industri sysselsätter ungefär en miljon människor. Stundande pensionsavgångar, allt mer kunskapsintensiva företag samt en problematik i matchningen mellan det som utbildningssystemet levererar och den kompetens företagen efterfrågar är utmaningar som svensk industri står inför. Det är inte utmaningar som löses över en natt. Industrins parter har därför under snart tio år utvecklat konceptet Teknikcollege.

Grundtanken med konceptet är samverkan lokalt, regionalt och nationellt för att utnyttja resurser mer effektivt för att möta industrins kompetensbehov. Det är ett långsiktigt arbete som har visat positiva resultat. Av de yrkesprogram som är certifierade kommer tre av fyra studerande ut till jobb inom ett år. På det studieförberedande Teknikprogrammet går ungefär hälften av ungdomarna ut till jobb och hälften vidare till högre utbildning. För att kunna bidra till industrins kompetensförsörjning i stort behöver vi jobba med flera nivåer i utbildningssystemet. När det gäller vuxenutbildningen finns stor utvecklingspotential. Inte minst när det gäller att ta tillvara de kompetenser som vuxna från andra länder har med sig som behöver kompletteras med språkstudier. Genom nätverket Teknikcollege får vi tydliga signaler om vilka kompetenser som efterfrågas inom industrin.

Genom nätverket Teknikcollege får vi tydliga signaler om vilka kompetenser som efterfrågas inom industrin.

Vi ser framför allt tre områden där det svenska utbildningssystemet behöver förändras för att möta svensk industris behov framöver.

Det handlar för det första om att minska de stora skillnader mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar som skapades i samband med gymnasiereformen 2011. Vi vet idag att jobben inom industrin utvecklas och kräver både generella teoretiska kompetenser, så som matematik och engelska, och mer yrkesspecifika tekniska kompetenser. Inom Teknikcollege brukar vi lyfta fram att industrin efterfrågar teoretiska praktiker och praktiska teoretiker. Det förslag om en yrkesutgång på teknikprogrammet som industrins parter tagit initiativ till är ett sätt att minska dessa skillnader.

För det andra menar vi att tekniska utbildningar på gymnasienivå kräver mer undervisningstid än de har idag. Vi menar att tiden i

gymnasieskolan kan utnyttjas betydligt mer effektivt och med mer undervisningstid kan fler nå nuvarande mål samtidigt som de studerande kan utvecklas mer än förväntat. Genom mer undervisningstid skulle också högskolebehörigheten kunna återinföras utan att det sker på bekostnad av de mer yrkesteoretiska ämnena. Det skulle göra yrkesprogrammen mer attraktiva för unga, utan att riskera att möjligheten att få jobb efter gymnasiet försämras.

Slutligen efterfrågar industrin ett utbildningssystem som präglas av öppenhet. Få vet redan i 15-årsåldern vad de vill arbeta med i framtiden. Det måste vara möjligt att välja en yrkesutbildning som vuxen likväl som att ges möjlighet att komplettera sina teoretiska kunskaper för att läsa på högskolan. Regeringens satsningar på vuxenutbildning är ett viktigt steg i rätt riktning och vi kommer att behöva fortsätta på den vägen.

Det måste vara möjligt att välja en yrkesutbildning som vuxen likväl som att ges möjlighet att komplettera sina teoretiska kunskaper för att läsa på högskolan.

För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs en gemensam kraftsamling. Industrins parter och inte minst företagen har ett stort ansvar i detta, men vi klarar det inte själva. Vi uppmanar därför politiker på både lokal och nationell nivå att tänka till och prioritera industrins kompetensförsörjning. Som tur är behöver vi inte uppfinna något nytt. Med Teknikcollege finns en tydlig struktur med stor utvecklingspotential om rätt förutsättningar ges. Vi har alla ett gemensamt mål: industrins tillväxt och kompetensförsörjning.

Anser:

Jeanette Löfberg, processledare Teknikcollege Värmland &
Boo Rundquist, ordförande Teknikcollege Värmland.

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer