IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
30 March 2017

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Många har vid det här laget insett att hållbarhet är långt mycket mer än ett buzzword och en klyscha. Att det är alldeles för viktigt för att vara en trend. Hela 95 procent av forskarvärlden är överens om att klimathotet är verkligt. 95 procent! Orsaken till att man kanske inte får den känslan i mediebilden hänger ihop med den journalistiska vanan att alltid försöka lyfta fram olika perspektiv på frågor.

“95 procent av forskarvärlden är överens – klimathotet är verkligt”

“There is no business to be done on a dead planet” är titeln på en låt av gruppen All shall perish. Att arbeta med hållbarhet är att, så gott man kan, se till att det finns möjlighet att driva sin verksamhet vidare för lång tid framöver. Företagens roll i omställningen är helt avgörande för att vi ska lyckas ställa om innan det är för sent. Vår påverkan på klimatet är redan påtaglig och märkbar. Extremt höga temperaturer vid nordpolen, krympande glaciärer och bleknade koraller i Stora Barriärrevet är bara några exempel.

“There is no business on a dead planet”

Samtidigt som hållbarhetsarbetet därmed är en nödvändighet, så kan det också betraktas som århundradets affärsmöjlighet. Det kommer nämligen behövas ett annat tänkande i hur man utformar och producerar sina produkter och tjänster, och nya affärsmodeller för hur de ska säljas och erbjudas till kunderna. De företag som tar en tidig position har mycket att vinna, vilket bekräftas i flera olika studier. Harvardprofessorn Robert G Eccles har genom sin forskning visat att hållbara företag presterar bättre. Redan år 2012 kunde han visa att det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet, värdeskapande och långsiktighet. Studien som sträcker sig från 1993 till 2009 visar att de hållbara företagen utklassade de icke hållbara med avseende på börsvärde, ekonomiska resultat och nöjdare kunder. Frågan har dessutom blivit mer avgörande och utslagsgivande sedan dess.

För att riskminimera använder flera finansinstitut och investerare numera hållbarhetsrapportering och andra mått som beslutsunderlag för om de ska gå in med eller låna ut pengar till företag. De gör det

utifrån insikten att klimathotet är verkligt och kommer ha en stor påverkan på tillgångarnas värdeutveckling. Fjärde AP-fonden är ett konkret exempel. De rensade ut fossila tillgångar ur sin aktieportfölj och såg positiva effekter efter bara tre år. Det händer alltså redan nu, vilket också visar att de företag som inte aktivt arbetar med frågan riskerar att passera sitt bäst-före-datum inom en snar framtid.

“De företag som inte arbetar aktivt med frågan riskerar passera sitt bäst-före-datum”

Nu handlar hållbarhet inte bara om klimat- och miljöperspektivet. Begreppet omfattar ytterligare två dimensioner: den sociala aspekten handlar om hälsa och välmående, lika villkor och jämställdhet för oss människor. Den ekonomiska dimensionen avser hushållningsaspekten; att inte göra större uttag än insättningar från ”bankboken” och att vara rädd om sina resurser.

“Goda affärer görs mellan goda företag”

Johan Söderström, VD på ABB Sverige har sagt att ”goda affärer görs mellan goda företag”. Genom att göra affärer med verksamheter som delar samma värdegrund kan omställningen gå betydligt snabbare än vad den annars skulle göra. Genom att ställa krav på sina leverantörer bidrar man till att skapa en ringar-på-vattnet-effekt. Dessutom är det inte bara rena affärsmässiga värden som skapas. Som individer vill vi gärna finnas i närheten av och arbeta tillsammans med företag som gör gott, vilket bland annat märks i mätbart stoltare medarbetare. För dem som är duktiga på att berätta vad de gör och vilken värld de vill bidra till består lönen dessutom av nöjdare kunder och enklare rekrytering av nya medarbetare.

Malin Thorsén
, Bright Planet AB

… som också vill tipsa om boken ”Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet” av Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg. Just Gunilla Östberg är också talare på det halvdagsseminarium som Paper Province arrangerar den 22 september.

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer